Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 14. desember 2000 kl 19.30 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)

NRK1 torsdag 14. desember kl 19.30
Schrödingers katt

Saltkraft som energikilde

Norske forskere tror at de kan lage store mengder energi av møtet mellom ferskvann og saltvann. I \"Schrödingers katt\" skal det blant annet handle om denne helt nye typen energi som nå er under utforskning.

Med full utbygging av saltkraftverk kan man øke elektrisitetproduksjonen i Norge med opp til 50 prosent!

Prinsippet bak saltkraft er osmose, der salt tiltrekker seg molekylene fra ferskvann. Når dette passerer gjennom en membran, skapes det energi. Ja, så mye energi, mener forskerne, at de nå planlegger å bygge et saltkraftverk i løpet av 3-5 år.

Aktuelle steder er der hvor eksisterende vannkraftverk har utløp til saltvann, og dem er det mange av her i landet.

NRK1 torsdag kl 19.30

Egenproduksjon fra Forskningsredaksjonen NRK Sør-Trøndelag
Programleder: Gry Beate Molvær
Pressekontakt: Siri G. Meyer, tlf. 23048123, siri.gronning.meyer@nrk.no