Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 1. april 2013 kl 21.10 Nei og atter nei - Norge og EU i 50 år

Historien om Norge og Fellesmarkedet


Spørsmålet om norsk medlemskap i EU – eller EF eller EEC som forløperne het – har vært den desidert største politiske saken i Norge etter andre verdenskrig.

I denne dokumentaren møter vi to sterke stemmer fra hver sin del av denne perioden, Kåre Willoch og Anne Enger, og en ung historiker som har spesialisert seg på Norges forhold til EU, Dag Axel Kristoffersen.

Historien om Norge og Fellesmarkedet er 50 år i år. Ved to folkeavstemninger har det norske folk sagt nei til å bli medlem av det europeiske fellesskapet. Diskusjonene om EU har ført til at regjeringer har falt og partier er blitt splittet. Kåre Willoch og Anne Enger har begge spilt viktige roller i denne saken de siste tiårene.

Boikottet av Frankrike
Første gang Norge søkte EU-medlemskap var i 1962, og neste gang i 1967. Begge gangene satte Frankrikes president Charles de Gaulle en stopper for søknadene. Han, som den mektigste lederen i de seks medlemslandene i det som den gangen het EEC, nedla veto mot at Storbritannina skulle bli medlem.Dermed satte de Gaulle også en stopper for Norges søknad begge ganger – det var uaktuelt å være i et slikt samarbeid for Norge uten at vår nære allierte Storbritannia også var der.

Den første folkeavstemningen
Etter presidentskiftet på slutten av 60-tallet inntok Frankrike ved den nye presidenten Pompidou en annen holdning. Han åpent for Storbritannia, og igjen ble det interessant for Norge å komme i forhandlinger om mulig medlemskap. Det politiske arbeidet førte til folkeavstemning om norsk medlemskap i 1972, der folket sa nei til EF. Da hadde allerede regjeringen Borten gått av som følge av tumulter rundt den norske søknaden, og senere skulle både regjeringen Bratteli og regjeringen Syse gå av som konsekvens av diskusjon i Norge om medlemskapssøknader. Et nytt nei fra folket i 1994 har økt til et tydeligere og tydeligere nei fram til vår tid. I dag ser både motstandere og tilhengere et norsk medlemskap i det som nå heter EU, som nokså usannsynlig i overskuelig framtid.

Programmet er sendt tidligere.

Produsert av perspektivredaksjonen i NRK 2012
Kontaktinformasjon for presse: presse@nrk.no / 41 42 88 00
Tv-seere kan kontakte NRKs: Publikumsservice, 815 65 900