Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 2. oktober 2005 kl 20.15 Elgenes dal

Rapadalen – storelgenes eldorado

En av de flotte elgene i Sarek nasjonalpark. (Foto: Arne Nævra)
En av de flotte elgene i Sarek nasjonalpark. (Foto: Arne Nævra)
Rapadalen i hjertet av Sarek nasjonalpark i Nord-Sverige er tilholdssted for Europas kanskje flotteste elgstamme. Naturfotograf Arne Nævra har fulgt elgene gjennom ett år, fra kalvene fødes om våren til brunsten når sitt klimaks om høsten.

Rapadalselgene holder til på vinterbeiter i lavereliggende skogsområder, og elgene trekker normalt innover Rapadalen fra midten av mai. De aller fleste kuene er på plass før kalvingen tar til i begynnelsen av juni. Og oksene er ikke langt bak. På våren og sommeren holder gjerne elgoksene sammen i mindre flokker.

I programmet kan vi være vitne til elgkalver som tar sine første ustø skritt og finner fram til matfatet. Men disse små elgkalvene kan også selv lett bli mat for større rovdyr.

Brunsttid
Brunsttiden varer fra ca. 15. september til 15. oktober. I "Elgenes dal" kan vi oppleve elgoksenes gevirfeiing og brunstaktivitet fra orkesterplass. Det er en imponerende oppvisning. Her oser det urkrefter og villskap. Dette er elgoksenes manndomsprøve. Kampen om elgkuenes gunst er i virkeligheten et spørsmål om hvem som får føre sine gener videre. Som vi skal se i programmet, inngår kompliserte sosiale ritualer, der både lukt og visuelle og atferdsmessige signaler i viktige, i elgens brunstaktiviteter.

Når brunsttida er over og snøen legger seg, trekker de fleste elgene ut av Rapadalen til lavereliggende skogsområder der det er lettere å finne mat.

Inn i villmarka
For Arne Nævra og produksjonsassistent Dagfinn Kolberg betyr "Elgenes dal" oppfyllelsen av en guttedrøm. Gjennom Edvin "Sarek" Nilssons bøker ble drømmen om selv en gang å få oppleve dette villmarkseventyret født. Våren 1992 kom Nævra og Kolberg for første gang til Sarek, ikke for å studere elgen, men for å filme bjørn. - Det kan kanskje høres banalt ut, men det var kjærlighet ved første blikk, forteller Arne Nævra.
- I "Elgenes dal" skal vi bevege oss inn i hjertet av Sarek nasjonalpark - til en avgrenset dal der veier ikke fins og der dyretråkkene er mer synlige enn menneskenes stier, sier Arne Nævra i sin innledende kommentar til filmen.

I Sarek kan vi oppleve opprinnelig fjellnatur slik det må ha vært før menneskene gjorde sitt inntok. Her lever bjørn, gaupe og jerv side om side med en stor elgbestand. Men ulven er borte - med unntak av et og annet streifdyr. Her finnes også et utrolig rikt fugleliv. Og kulissene som dyrene rusler rundt i, er ikke mindre imponerende - høystammet fjellbjørkeskog, frodige myrer og krokete viltre bekker, alltid med kneisende fjelltopper i bakgrunnen.

Naturprogram fra NRK Fakta i samarbeid med Arne Nævra og Dagfinn Kolberg
Pressekontakt: Hilde Ljøen, 23 04 72 36