Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 23. juli 2009 kl 22.15 Dokusommer: Er vi alene?

Jakten på marsboerne

Menneskene har alltid lurt på om det finnes liv andre steder i solsystemet. Er vi alene? En norskledet ekspedisjon til Svalbard forbereder jakten etter liv på Mars. Et filmteam fra NRK har fulgt dem og forskningsgruppen AMASEs unike arbeid.

Finnes det liv på Mars i dag? Har Mars kanskje hatt liv en gang i fortiden? Både den europeiske romorganisasjonen ESA og amerikanske NASA har planene klare for romsonder som skal lande på Mars. Hovedformålet for disse fartøyene er å lete etter liv i form av mikroorganismer. Jakten etter vann, og spor av vann, prioriteres også høyt.

Svalbard ligner Mars
Før fartøyene kan begynne jakten etter liv på Mars' tørre overflate, er det mye som må testes. Det gjøres best i et miljø som er mest mulig likt forholdene som finnes på den røde planeten. Dermed inntar forskerne Svalbard som viser seg å ha fantastiske muligheter for romforskning med sitt tørre og kalde miljø. I løpet av to uker i den korte arktiske sommeren tester AMASE-gruppen utstyr, vitenskapelige metoder og rutiner for sonder som skal til Mars.

380 millioner år gammel fisk
NASA-professor Andrew Steele forteller at et 380 millioner år gammelt fossil av en fisk er funnet på Svalbard. Dette gjør forskerne i stand til å påvise tilsvarende rester av liv fra så lang tid tilbake også fra andre planer. Selv om steinen er mange millioner år gammel, har den fremdeles kjemiske rester etter livet som en gang var der, og med instrumentene som testes på Svalbard, kan man dermed påvise om det har eksistert liv på mars.

Religiøse spørsmål
Oppdages det liv på andre planeter, vil det gi flere samfunnsmessige, etiske og ikke minst, religiøse spørsmål. Derfor inneholder dokumentaren også intervjuer med representanter fra to ulike trosretninger om hva som vil skje hvis det viser seg å være liv på Mars.
Dokumentaren har vært sendt tidligere.

Norsk dokumentar
Produsert av NRK Fakta (2008)
Prosjektleder: Martin Gaarder
Pressekontakt: Anja Nylund Hagen, tlf: 23 04 40 79 / 911 64 716
Publikum bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900