Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 8. august 2005 kl 19.30 Fremmed i Europa: Finland

Kald hjemkomst

- Etter tolv år i Finland blir jeg fortsatt sett på som russisk, sier Maria Lakchina, opprinnelig fra Ingermanland. (Foto: YLE)
- Etter tolv år i Finland blir jeg fortsatt sett på som russisk, sier Maria Lakchina, opprinnelig fra Ingermanland. (Foto: YLE)
Ingermanlendinger er finner som i århundrer har bodd i Ingermanland i Russland. På 90-tallet oppfordret den finske presidenten dem om å komme tilbake, men velkomsten de fikk var ikke like hjertelig som invitasjonen.

Ingermanlendingene er opprinnelig finner som bosatte seg i området sør for St. Petersburg i Russland da Finland fortsatt var en del av Sverige. Rundt 20 000 ingermanlendinger benyttet seg av muligheten til å flytte til Finland på 90-tallet.

Håpet på et bedre liv
- Jeg trodde livet skulle bli lettere i Finland, men fikk panikk da jeg ikke fikk jobb etter studiene mine, sier Maria Lakchina som flyttet til Finland i 1992. – Mange anklager oss for å utnytte trygdesystemet, og det føles helt forferdelig.

Ingermanlendinger utgjør den største innvandringsgruppen i Finland, og deres historie rommer tvangsforflytninger og svik fra både Finland og Russland. – Jeg var nysgjerrig da jeg kom hit og ville bli finsk, men etter tolv år i Finland blir jeg fortsatt sett på som russisk, sier Maria.

Om serien
Seks dokumentarer produsert i seks forskjellige europeiske land forteller noe av historien om innvandringen til Europa.

De seks dokumentarene blir sendt hver dag kl 19.30 på NRK2 fra og med søndag 7. august og frem til fredag 12. august. Dokumentarserien forteller historien om somaliere i Danmark, ingermanlendinger i Finland, brasilianere i Portugal, irakere i Sverige, molukker i Nederland og vietnamesiske båtflyktninger i Norge.

Europeisk dokumentarserie i seks deler (2004)
Samproduksjon fra EBU
Prosjektleder NRK: Kjetil Saugestad
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96/995 39 252