Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 10. mai 1999 kl 20.05 Hitler: Privatpersonen

Hitler: Privatpersonen (ttv)

NRK1 mandag 10.mai kl 20.05
Hitler (3:6) Privatpersonen

Hitler - en venneløs oppkomling

Den store tyske Hitler-serien fortsetter i kveld på NRK1 med fokusering på despotens privatliv. Nettopp denne delen av Hitlers biografi har alltid vist seg uhyre vanskelig. Blant annet fordi hans private sfære var både ekstremt kjedelig og dessuten sterkt tilbaketrukket i isolasjon.
Likevel har analytikere og historikere vært opptatt av å trenge gjennom det mytiske mørke som den tyske propagandamaskinen bygget opp rundt diktatoren. Alt tyder jo på at noe traumatisk må ha skjedd med unge Hitler. Hvordan skal man ellers kunne forklare utviklingen av et så forkrøplet sjeleliv?
Det var nemlig slik at da Hitler slo seg frem i det tyske politiske landskap, la Göbbels og hans propagandamakere lokk på førerens privatliv. Og senere - da Hitler trakk seg mer og mer tilbake i fjern isolasjon, da hevet de samme propaganda folkene den elskede fører til skyene og et godt stykke over dem. Diktatoren fikk gudelignende proporsjoner, et vesen frigjort fra banale menneskelige relasjoner.

Korporalen
Hans innsats i 1. verdenskrig er kjent. Han ble dekorert for tapperhet to ganger, men avanserte bare til korporal. Det ligger et tragikomisk paradoks i det faktum at hans videre forfremmelse ble stoppet på grunn av dårlige lederegenskaper.
Kvinnene i hans liv spilte trolig ikke så stor rolle. Man antar at hans ene store kjærlighet var rettet mot niesen Geli Raubal. Hun tok senere sitt eget liv. Det var Eva Braun som sto ved hans side i krigsårene, og som ble viet til ham i Berlinbunkeren bare timer før kapitulasjonen. Det var første del av en ektepakt som altså straks etter ble avsluttet med felles selvmord.

Om serien
I løpet av de siste 50 årene har det vært skrevet 120 000 bøker og artikler om Hitler. Han må være historiens mest gjennomanalyserte skikkelse. Allikevel har ikke Hitler vært gjenstand for full tv-belysning før nå.
Det er åpningen av hemmeligholdte arkiver som har gjort det mulig å skape et Hitler-portrett med nytt innhold. Dessuten har historikerne i dag fått såpass avstand til Hitlers nazitid at de kan studere Hitler og hans samtid med kjøligere klarsyn enn før.
Ikke dermed sagt at man har funnet noen forsonende karaktertrekk ved denne folkeforfører, utpresser, samvittighetsløse hærfører og gudsjammerlig kjedelige privatmann.
Mye av filmstoffet omkring Hitler ble produsert for propagandaformål. Dette løgnaktige stoffet blir i serien stilt opp mot innslag som forteller den tragiske og smertefulle sannhet.

NRK1 mandag kl 20.10

Tysk dokumentarserie
Produksjon: ZDF
Originaltittel: Hitler
Pressekontakt: Fjernsynets informasjonsavdeling