Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 12. mai 2009 kl 19.30 Ut i naturen: Perler for svin

Elvemusling til prakt og nytte

Den norske tronarvingens krone har en perle fra norsk elvemusling i hver spiss. Dette er den eneste av kroningsregaliene som er laget i Norge, utført i 1846 av gullsmeden Herman Colbjørnsen Øyset i Christiania. (Foto: Lasse Berre)
Den norske tronarvingens krone har en perle fra norsk elvemusling i hver spiss. Dette er den eneste av kroningsregaliene som er laget i Norge, utført i 1846 av gullsmeden Herman Colbjørnsen Øyset i Christiania. (Foto: Lasse Berre)
Det som opprinnelig het elveperlemusling fantes tidligere i elver og bekker over hele Europa. Arten ble nesten utryddet på grunn av perlen enkelte av muslingene bar inni seg. En perfekt elveperle var like verdifull som en diamant.

I Norge fikk det lille dyret etter hvert navnet elvemusling og ble fredet. Halvparten av den europeiske bestanden av elvemusling finnes i dag i Norge. De fleste finner vi i vassdrag fra Trøndelag og nordover, der det er minst forurensning fra luft, vann og jord.

Forteller miljøhistorie
Elvemuslingen er fortsatt verdifull, men ikke lenger på grunn av perlene. I dag har den gått i vitenskapens tjeneste. En elvemusling kan bli mer enn 200 år gammel. All miljøpåvirkning den har blitt utsatt for ligger lagret i skallet. Et enkelt dyr kan altså fortelle miljøhistorie fra før den industrielle revolusjon og fram til i dag.

Renseanlegg
I det daglige er dyrets viktigste egenskap at den fungerer som et vannrenseanlegg. Hvert dyr filtrerer 50 liter vann i døgnet og bidrar til at ørret og laks får rent vann.

Som motytelse hjelper fisken til ved elvemuslingens formering. Og da står vi overfor et nytt mysterium. Den fisken som har hatt muslinglarver på gjellene som yngel lever lenger enn annen fisk. Det har fått enkelte til å fundere på om dyret bærer på hemmeligheten om ungdommens kilde.

I Ut i Naturen treffer vi forskere og naturforvaltere med vannkikkert og vadere. Det de ser som sin hovedoppgave er å sørge for at det utryddingstruede dyret skal leve i norske bekker og elver også i framtida. I resten av Europa kan det være for sent.

Naturprogram fra NRK Trøndelag (2009)
Producer: Dag Hermansen
Prosjektleder: Henning Skjæret
Redaktør: Terje Dale
Pressekontakt: Helene Amlie, 23 04 77 51 / 95 10 02 99
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900