Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 23. mars 2004 kl 19.30 Ut i naturen: Den siste store elva

Et nytt Alta-slag?

Per Flatberg fra Naturvernforbundet avslører den nye aksjonsformen forbundet vil bruke for å stoppe Statkrafts utbyggingsplaner i Vefsna. Han har støtte av spanielen Tica og en samlet norsk natur- og miljøbevegelse (Foto: NRK)
Per Flatberg fra Naturvernforbundet avslører den nye aksjonsformen forbundet vil bruke for å stoppe Statkrafts utbyggingsplaner i Vefsna. Han har støtte av spanielen Tica og en samlet norsk natur- og miljøbevegelse (Foto: NRK)
Naturvernforbundet lanserer en splitter ny aksjonsform for å sikre varig vern av elva Vefsna på Sør-Helgeland.

– Dersom Stortinget vender tommelen ned, kan vi da forvente oss et nytt Alta-slag som resultat av den aksjonsformen Naturvernforbundet vil annonsere i kveld? – Det får du ringe og spørre Alta-veteran Per Flatberg i Naturvernforbundet om, etter at han har sagt sitt i programmet i kveld, sier programansvarlig Tormod Aune.

Innbitt kamp
Mens Stortinget forbereder et vedtak som skal gi Norge en siste og endelig verneplan for vassdrag, kjemper Statkraft en innbitt kamp for å bygge ut elva Vefsna. Utbyggingsplanene skal gi ny kraft tilsvarende nesten tre Alta-kraftverk.

Men en stadig økende flokk av naturvernere ruster seg til kamp mot kraftselskapet. I ryggen har de Direktoratet for Naturforvaltning som påpeker at Vefsna står i en særstilling blant alle vassdragene som nå er foreslått vernet.

Nasjonalt laksevassdrag
Vefsna er et av de største vassdragene i Norge, og bare marginalt berørt av tekniske inngrep. Derfor kalles den gjerne "Den siste store elva". Fram til slutten av 1970-tallet, da elva ble infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, var Vefsna rangert som Norges tiende beste lakseelv.

Direktoratet for Naturforvaltning regner med å kunne friskmelde Vefsna i løpet av få år, og elva er derfor med på listen over vassdrag som er særlig aktuelle som nasjonale laksevassdrag.

Unike naturverdier
- Men hovedpoenget da vi gjorde opptakene, forteller producer og fotograf Tormod Aune, var å få fram størrelsen på Vefsnas nedbørfelt og å gi et bilde av de unike naturverdiene som dette området rommer. Vefsna har flere av sine kilder i Børgefjell nasjonalpark, som med sin stamme av den utrydningstruede fjellreven er blitt en lysende stjerne på den internasjonale miljøhimmelen.

Flere av inngrepene som Statkraft planlegger, ligger tett opp til grensen for nasjonalparken, og med fjellrevens symbolkraft vil det nok være "lett match" for en samlet, norsk naturbevegelse å gi denne vernesaken internasjonal oppmerksomhet, tror Aune som likevel ikke vil spå noe om utfallet når Stortinget skal behandle vernesaken.

Egenprodusert naturdokumentar fra Program riks, Trondheim
Programansvarlig: Tormod Aune, tlf: 74 15 17 37 / 90 72 20 22
Prosjektleder Naturredaksjonen, Faktaavdelingen: Harald Reitan
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83