Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 7. oktober 2012 kl 20.05 Nordisk villmark


Sverige er elgens land. Ingen andre land har så stor bestand av det mektige klovdyret innenfor sine grenser. Og elgen har svært varierte typer landskap til sin rådighet.

Elgen inngår i en intrikat næringskjede der svake dyr er viktig føde for gaupe, ulv og bjørn.

Europas første nasjonalpark ble skapt i Sverige for 100 år siden. Nå er mer enn en tidel av landet vernet og artsmangfoldet tatt vare på.

Norsk kommentar: Hanne Cecilia Aass.

Tysk naturserie fra 2011.
Distribusjon: Parthenon Entertainment Ltd./ HIT
Orginaltittel: Wild Nordic
Episode 6:6 Norway
Kontaktadresse for presse presse@nrk.no tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 815 65 900