Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 4. juli 2009 kl 23.10 Dokusommer: Jentene og reinsdyra

Med BBC til Sameland

Jentene og reinsdyra:
 BBC har fulgt ungjentene Inga og Elles reise over fjellet med reinsdyrene. (FOTO: BBC)
Jentene og reinsdyra: BBC har fulgt ungjentene Inga og Elles reise over fjellet med reinsdyrene. (FOTO: BBC)
Hver vår legger samer og rein ut på en fascinerende vandring mot kysten. BBC ville gjerne være med og oppleve den eventyrlige turen og fulgte de to 16 år gamle jentene Elle og Inga på vei til sommerbeite. Gjennom et dramatisk landskap og en blanding av moderne teknologi og lang historie får vi oppleve hvordan de samiske tradisjonene lever videre.

Samefolket bor lengst nord i Skandinavia, og er et av Europas siste nomadefolk. Samenes hverdag kan sies å omfavne to virkeligheter; det moderne 2000-tallet med teknologi og komfort på høyt nivå, men samtidig bruker samene mange av de tradisjonelle gjetermetodene når de skal bringe reinsdyrene sine over den arktiske tundraen.

Kuldeeksperter
Reinsdyr er noen av de få dyrene som er i stand til å overleve i de tøffe, arktiske omgivelsene, og kan regnes som spesialister på å motstå kulden i temperaturer under null grader. Pelsen består av hule hårstrå som isolerer kroppen mot kulden, og de skrå hovene gjør at de kan komme seg raskt fram i snøen.

Et gjensidig forhold
Til forskjell fra de fleste dyrearter har ikke reinsdyrene endret seg mye fra hvordan deres stamfedre så ut. De er fortsatt utstyrt med ville instinkter for å overleve og er ikke enkle å temme. Likevel er reinsdyrenes liv så tett knyttet opp til samenes liv og virke, at man nesten kan se på det som et beskyttende gjensidighetsforhold mellom samene og reinsdyrene, der de har vært avhengige av hverandre for å overleve i den tøffe, arktiske tilværelsen.

En reise over fjellet
Tradisjonelt har samene brukt reinsdyrene til det meste i deres hverdag, som grunnlag for næring og mat, klær og husly. Til gjengjeld har samene voktet reinsdyrene slik at de har blitt beskyttet fra farer og fiender. Selv om tidene har endret seg, har reinsdyrene fortsatt en sentral plass i samenes hjerter og hverdag.

Hver vår tar Elles familie reinflokken sin over fjellene gjennom en lang og spennende fjellrute. Denne filmen følger dem gjennom det vakre og dramatiske landskapet i en av Europas nordligste utkanter, og viser hvordan mennesker og dyr lever tett sammen.


Britisk dokumentar
Produsert av Burning Gold for BBC
Original tittel: Reindeer Girls
Regissør: Tim Martin
Pressekontakt: Anja Nylund Hagen tlf 91164716
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 815 65 900 info@nrk.no