Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 1. april 2002 kl 22.20 Dok22: Kysten - bare for rikfolk?

Stenges vi ute fra kysten vår?

Advokat og væreier Harald Krogstad. Foto NRK
Advokat og væreier Harald Krogstad. Foto NRK
Kysten vår blir stadig mer populær, både blant nordmenn og utlendinger. Men er det riktig at folk med penger skal kunne privatisere naturperlene og stenge andre ute? Vil vanlige nordmenn miste muligheten til fri adgang og ferdsel langs kysten, spør programleder Bjørn Nilsen.

Bjørn Nilsen tar oss med til Kya, et lite fiskevær i havet utenfor Frøya i Sør-Trøndelag. Dette gamle fiskeværet er valgt og markert som kommunens 1000-årssted. Kya har lange tradisjoner som et utfartssted åpent for alle, og folk kommer ofte hit i båt om sommeren. Blant annet har gamle sjøbuer blitt malt og satt i stand som fritidsboliger. En velforening ville frikjøpe stedet sammen med kommunen, men ble bydd over av en advokat fra Trondheim. Kommunen og fylket sa nei til konsesjon, men ble overprøvd av sentrale myndigheter i Oslo. Advokaten fikk kjøpe Kya.

Nå har velforeningen anket avgjørelsen inn for Sivilombudsmannen, selv om de frykter at de ikke vil få medhold.

- Det er lite som kan gjøres innenfor EØS-avtalen, som krever at heller ikke utlendinger skal diskrimineres i slike saker, sier fylkesmann Kåre Gjønnes.

Pressekontakt:
Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, tlf: 23 04 93 64

Bilder
1. Advokat og væreier Harald Krogstad
2. Knut Måsøval, Leder i Kyas Venner