Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 26. februar 2002 kl 19.30 Ut i naturen: Magasin

Fjellenes år

Harald Reitan og Kari Toft ser nærmere på våre nasjonalparker i kveld (Foto: Stein Hage)
Harald Reitan og Kari Toft ser nærmere på våre nasjonalparker i kveld (Foto: Stein Hage)
2002 er Det Internasjonale Fjellenes År, og rett før årsskiftet ble Forollhogna nasjonalpark opprettet – den første på 10 år. ”Ut i naturen” skal dit, og til Rondane, som med sine 40 år er landets eldste. Hvilken betydning har nasjonalparkene hatt, og hva slags framtid har de?

Kari Toft og Harald Reitan tar turen til de to nasjonalparkene, og ser nærmere på disse to spørsmålene.

Villrein og steinalderfunn
Hva slags nytte har folk og landskap hatt av det store fjellmassivet Rondane, det området ”med slike fjell og dalar” som dikteren Aasmund Olavsson Vinje i sin ungdom ”såg”, og som maleren Harald Sohlberg romantiserte med sitt bilde ”Vinternatt”?

Rondane var landets første nasjonalpark, og ble opprettet i 1962. Området er særlig viktig for en av våre siste stammer av villrein. Helt siden steinalderen har folk oppsøkt denne nasjonalparken og høstet av det den måtte by på. Og man finner tallrike spor etter gammel fangstkultur her. Men populariteten er ikke bare av det gode, og de siste årene er enkelte turstier lagt om for å verne villreinens trekkruter og beiteområder.

Seterdrift
Den nye nasjonalparken Forollhogna ligger i Sør-Trøndelag og Hedmark fylke. Med denne har Norge fått sin 19. nasjonalpark. Formålet er å bevare et stort, sammenhengende og i stor grad uberørt fjellområde i Midt-Norge. Området representerer dessuten en naturtype som ikke finnes i de andre nasjonalparkene. Forollhogna er preget av det spesielle kulturlandskapet som seterdrift gjennom mange år skaper. Og også denne nasjonalparken er tilholdssted for villrein.

Foring av ville dyr
Vinteren er tid for foring av fugler og dyr. Elg og rådyr hjelpes gjennom vinteren, blant annet for å bli jaktmål senere på året, mens andre arter fores utenfor vinduet for hyggens skyld. Å hjelpe småfugl i perioder med dårlig mattilgang kan også føre til overraskelser; besøk av mår eller tiur, for eksempel.

En annen form for foring er når naturfotografene gjør forarbeidet til å få bilder av rovdyr eller rovfugler. Fotografen Tom Schandy har i ukevis før og etter jul ligget i kamuflasje og ventet på kongeørnen. Å fore fram et bilde krever både kløkt og tålmodighet.

Konkurranse
Arild Hagen kommer med en ny konkurranse etter å ha sett på noen av plantenes underlige verden en vinterdag, og i programmet blir vi presentert for et knippe godbiter med amatøropptak gjort av ”Ut i naturens” seere.

Egenprodusert naturprogram
Programledere Kari Toft og Harald Reitan
Redaksjonssjef Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83


Bilder
1. og 2. Harald Reitan og Kari Toft ser nærmere på våre nasjonalparker i kveld (Foto: Stein Hage)