Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 16. november 1999 kl 19.35 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)


NRK1 tirsdag 16. november kl 19.35
Schrödingers katt

Alger som mat og drivstoff

Mikroalger kan i framtida gi oss ubegrensede mengder av mat og drivstoff. I kveldens utgave av Schrödingers katt hevder seniorforsker Olav Skulberg ved NIVA at algedyrking vil bli en ny og stor næring her til lands.
Ved hjelp av fotosyntesen - sollys, CO2 og næringssalter - kan disse ørsmå plantene dyrkes til en biomasse som enten kan brukes som dyref"r eller direkte som menneskemat.
I tillegg kan man ved hjelp av mikroalgene lage hydrogen, som er framtidas drivstoff i brenselcellemotoren.
Forskerne mener at dette er en måte å høste sollyset på, og at algene er vår siste ubrukte, biologiske ressurs. Til neste år bygges det første prototypanlegget for algedyrking i Norge.
Reporter er Jon Hagen.

NRK1 tirsdag kl 19.35

Bilde (Via Scanpix/Internett)
Seniorforsker Olav Skulberg ved NIVA mener at algedyrking vil bli en ny og stor næring her til lands.
Programleder: Gry Beate Molvær

Egenprodusert fra forskningsredaksjonen i NRK Sør-Trøndelag
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123