Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 30. oktober 2001 kl 19.30 Ut i naturen: Bare skau?

Trillemarka, et urørt skogsområde

Trillomarka i Sigdal er TH. Kittelsens rike (Foto: Ingar Holm)
Trillomarka i Sigdal er TH. Kittelsens rike (Foto: Ingar Holm)
Vi blir stadig flinkere til å kvitte oss med forurensning og giftige kjemikalier, men når det gjelder å ta vare på urørt natur, har vi mye å lære. Kveldens "Ut i naturen" tar oss med til Trillemarka, Sør-Norges siste villmark i skog.

Sigdal kommune i Buskerud har Sør-Norges siste, store urørte skogsområde: Trillemarka/Rollagsfjell er til sammen hele 145 kvadratmeter med fjell- og naturskog. Deler av området er foreslått vernet, men forslaget er foreløpig ikke tatt hensyn til, fordi rammene politikerne har satt for verneverdig skog, ikke strekker til.

I Norge har vi vernet rundt én prosent av produktiv skog. Våre naboland Finland og Sverige har vernet henholdsvis 3,6 og 3,8 prosent, og skal verne enda mer. Hvert av disse landene bruker årlig rundt en halv milliard norske kroner til barskogvern, mens Norge bruker kun rundt 30 millioner. Brundtlandkommisjonens hjemland har neppe lenger troverdighet når vi forsøker å få tropiske land til å verne sine skoger, siden Norge har vernet så lite skog selv.

Professor Sigmund Hågvar kaller urørt natur for ”vår felles naturarv”. – Vi har vært ganske flinke til å ta vare på en del av kulturarven – kunst, stavkirker og bondeantikviteter. Men naturarven blir ikke møtt med samme engasjement. Spesielt ikke i kommuner som har store, urørte områder. Det er ikke mange steder du kan få en følelse av det opprinnelige, en følelse av villmark. Derfor er det viktig å ta vare på områder som Trillemarka, sier Hågvar.

Kittelsens skog
Det var den opprinnelige naturskogen Th. Kittelsen malte da han blant annet illustrerte eventyrene. Kittelsens hjem, Lauvlia, ligger i Sigdal ikke langt fra Trillemarka. Mange kaller skogen for ”eventyrskog”, og den har 500 år gamle furuer, mystiske døde trær og et dyre- og planteliv utenom det vanlige. Trillemarka huser en rekke sopp-, plante-, lav- og fuglearter som er truet av utrydding.

Sigdal kommune profilerer seg som ”Kunstnerdalen”. I tillegg til Th. Kittelsen tapte maleren Christian Skredsvig sitt hjerte til Sigdal og Sigdalsnaturen. Men naturen som inspirerte de to kunstnerne, er kommunen lite villig til å verne. Kommunen eier store deler av Trillemarka, men tanken om vern har til nå møtt kraftig motstand blant de folkevalgte.

En nasjonal skatt
Sigmund Hågvar mener Sigdal sitter på en nasjonal skatt. – Urørt natur blir bare mer og mer verdifull, og jeg er overbevist om at generasjonene som kommer etter oss vil takke oss, og vil kalle oss fremsynte om vi klarer å bevare større, urørte områder, sier Hågvar. Sigdal kommune har en gylden mulighet. Benevnelsen ”Villmarkskommune” er fortsatt ledig.

Ut i naturen har tatt turen inn i Th. Kittelsens rike sammen med sigdøler som vil verne området, og sammen med professor Sigmund Hågvar og naturfotografen Tom Schandy fant de ikke bare skau. De fant også Det Glemte Landet.

Egenprodusert naturprogram
Ved Torgeir Beck Lande og Ingar Holm, tlf: 32 89 66 76/ 906 71 074
Redaksjonssjef Ut i naturen: Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilder
Trillemarka i Sigdal er TH. Kittelsens rike (Foto: Ingar Holm)

Professor Sigmund Hågvar og fotografen Tom Schandy tok turen inn i Th.Kittelsens rike (Foto: Ingar Holm)