Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 2. juli 2001 kl 22.00 Dok22 - Når bygninger raser: Støtt som fjell

Slurv eller konstruksjonsfeil?

. Slik så dette kjøpesenteret ut etter at det hadde rast sammen.
. Slik så dette kjøpesenteret ut etter at det hadde rast sammen.
Katedralen i den italienske byen Assisi raste sammen i 1997, men den var 700 år gammel. Kontorbygningen i Oklahoma City ble bygget i 1977, og ble rammet av en menneskeskapt katastrofe i 1995. I dette første programmet i serien ”Når bygninger raser” handler det om boliger og andre byggverk som blir rammet av eksplosjoner og jordskjelv. Hva skyldes det at skadene blir så store?

Eksplosjoner
19. april 1995 plasserte Timothy McVeigh en bombe i Murray-bygningen i Oklahoma City. Ødeleggelsen var total, og 168 mennesker ble drept, 19 av dem var barn. Etter denne grusomme hendelsen satte ekspertene seg ned for å undersøke hvordan en så stor bygning kunne kollapse ”bare” på grunn av en eksplosjon. En virtuell rekonstruksjon forteller hva som skjedde – og hvordan kontorbygningens konstruksjon faktisk var en åpen invitasjon til en bombemann med ønske om maksimal uttelling.

På 50- og 60-tallet var det moderne å bygge i høyden. Boliger med opptil 20 etasjer var vanlig i Storbritannia, som så høyhusene som en løsning på boligproblemene. Konstruksjonsmetodene hadde britene fått fra Danmark, som bygget sine hus i moderat høyde. I programmet ser vi hva som skjedde i 18. etasje en morgen i 1968. En beboer tente en fyrstikk for å sette på gassovnen. Eksplosjonen var et faktum, og fire mennesker døde. Gass var ikke vanlig i Danmark, og ekspertene fant ut hva som skjer når det er gasslekkasje i et så stort hus.

Naturkatastrofer som jordskjelv kan ikke menneskene kontrollere, men man kan ta sine forholdsregler for forhindre at skadene blir enorme. Byen San Francisco har opplevd, og opplever med jevne mellomrom, moderate jordskjelv. Byen har også et veinett som er konstruert i etasjer. I 1989 skjedde nettopp et moderat jordskjelv. En del av en veistrekning ble ødelagt, men hvorfor akkurat denne? Ekspertene fant ut at grunnen den var bygget på besto av myk leire. Og undersøkelser som ble gjort viste at slik myk leire virker forsterkende på jordskjelvet.

I januar 1995 opplevde Japan et kraftig jordskjelv, og verst gikk det ut over byen Kobe. Kobe hadde ikk hatt noe jordskjelv siden middelalderen, og følte seg ganske trygge. Kobe er også kjent for produksjonen av det japanske brennevinet sake, og lukten av sake skulle i lang tid minne de overlevende om jordskjelvet i januar 1995, da 5000 ble drept og 350.000 ble hjemløse.

Ekspertene hevder at vi har både kunnskap og midler til å sikre oss og kommende generasjoner mot slike store katastrofer.


Britisk produksjon
Originaltittel: Collapse
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilder
1. Slik så dette kjøpesenteret i Sampoong ut etter at det hadde rast sammen.
2. Etter katastrofen:Vraket av oljeplattformen Alexander Kielland taues inn til Stavanger havn.