Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 14. mars 2000 kl 19.30 Schrödinger spesial

Schrödinger spesial (ttv)

NRK1 tirsdag 14. mars kl 19.30
Schrödingers spesial

Hva skal vi gjøre med månen?

Om 30 år vil mange tusen - kanskje flere hundretusen mennesker bo på månen. Noen vil arbeide og bo der permanent, andre vil komme dit som turister. De som mener dette, er ikke virkelighetsfjerne fantaster, men seriøse forskere og aktører i en milliardindustri basert på de økonomiske mulighetene man ser i en utvikling på månen.

Vi møter dem i kveldens spesialutgave av Shcrödingers katt.

Mye av årsaken til den nye og sterke interessen for månen spesielt og romreiser generelt, er suksessen til romsonden Lunar Prospector. Det var et ubemannet romfartøy som ble skutt opp i 1998, og som i halvannet år gikk i bane rundt månen og gjorde en rekke vitenskapelige målinger av månen. På grunnlag av disse undersøkelsene, sammen med analysene av de steinprøvene Apolloastronautene brakte med seg fra månen, mener forskerne at det finnes nok råmateriale der opp til å kunne anlegge en koloni. Husene kan bygges av materialer som finnes på månen. Det ville bli altfor dyrt å frakte byggematerialer fra jorda.

Også når det gjelder mat, mener forskerne at måneboerne vil klare seg selv. NASA har allerede eksperimentert med en selvforsynende månebase hvor man dyrker den maten man trenger og resirkulerer avfallet. Gjennom fotosyntesen utskiller for eksempel plantene oksygen som menneskene kan puste i, og vann som de kan drikke. Månebasen er et økosystem som skal kunne gi livsbetingelser for mennesker i ubegrenset tid.

Men vil folk reise dit? Hva er det som eventuelt vil trekke jordboere til månen i hopetall?
Månen kan bli et viktig utgangspunkt for utforskningen av verdensrommet. Mange av de metallene som er mest etterspurt i romfartsindustrien finnes på månen, og på grunn av månens relativt svake gravitasjonskraft blir rakettoppskytninger langt billigere fra månen enn fra jorda. Også andre former for industri vil med fordel kunne drives der. Forskere ser også for seg at turisme kanskje vil bli den største industrien.

NRK1 tirsdag kl 19.30

Ved Forskningsredaksjonen i NRK Sør- Trøndelag.
Programleder: Eiliv Flakne
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling Siri G. Meyer, tlf. 23048123