Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 31. oktober 2000 kl 23.20 Burma: I generalenes grep

Burma: I generalenes grep (t)


NRK1 tirsdag 31. oktober kl 23.20
Burma: I generalens grep

Kampen mot diktaturet

Bjørn Egil Eide og fotograf Odd Ragnar Lund har fulgt utviklingen i Burma og ser i kveldens dokumentar nærmere på det burmesiske folks kamp mot diktatur, undertrykkelse og folkemord. Fokus settes særlig på skjebnen til karener-folket, en etnisk gruppe som har kjempet mot skiftende regjeringer i Rangoon i over 50 år.

Tvangsforflytninger, slavearbeid, tortur og massakrer er virkeligheten i dagens Burma, eller Myanmar som de militære makthaverne kaller landet. Overgrepene mot sivilbefolkningen og spesielt de etniske gruppene, er så omfattende at de kvalifiserer til betegnelsen folkemord.

Nobelprisvinneren Aung San Suu Kyi er blitt Burmas ansikt utad, og tv-kameraene er gjerne på plass når hun utfordrer generalene. Hun vant valget for ti år siden, et valg som ble annullert av generalene, som siden har holdt Burma i et jerngrep.

Systematisk forfølgelse av karenerne
Dagens makthavere i Burma driver systematisk forfølgelse av karenerne. Hundretusener er drevet på flukt, mange av dem i sitt eget land. De flykter fra regjeringssoldatene som bruker sivile som slavearbeidere i byggeprosjekter, blant annet til en gassrørledning som det britiske Premier Oil har interesser i.

Bare dager etter at NRK besøkte en flyktningleir på burmesisk side av grensen, ble leiren angrepet av regjeringssoldater. Flyktningene, som hadde bygget opp en ny tilværelse, ble igjen drevet ut, denne gang over grenseelven til nabolandet Thailand. I programmet møter vi blant andre en kvinne som fødte en datter under flukten.

Titusener av karenere lever i dag i flyktningleirer i Thailand. Der er de også utsatt for generalenes vrede. Burma er blant verdens ledende opiumsprodusenter, og det er nå bevist at narkotiske stoffer systematisk blir smuglet inn i flyktningleirene for å ramme de unge.

Nordmannen Tove Bjerkan har arbeidet blant karenerne i mer en 20 år. Han forteller om et folk som er vant til små ressurser, og som med \"hjelp til selvhjelp\" utenfra, er i stand til å mestre en vanskelig flyktningsituasjon. Men Burma og de etniske gruppenes kamp mot overmakten er på mange måter blitt en konflikt glemt av verdensopinionen.

NRK1 tirsdag kl 23.20

Egenprodusert fra Faktaavdelingen
Ved Bjørn Egil Eide
Pressekontakter: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364, gunilla.gaarder@nrk.no og Siri G. Meyer. tlf 23048123, siri.g.meyer@nrk.no

Bilder
1. En karensk flyktningefamilie i en leir i Burma. Familien er blant de mange som har rømt fra slavearbeidsleirene til de burmesiske regjeringssoldater. (Foto: Odd Ragnar Lund).

2. NRKs Bjørn Egil Eide i flyktningeleiren Mae La Po Hta i Burma. Få dager etter opptaket ble leiren stormet av burmesiske regjeringssoldater og brent ned til grunnen. Flyktningene har nå søkt tilflukt i Thailand. (Foto: Odd Ragnar Lund).

3. Karenske småbarn i en flyktningeleir i Burma. (Foto: Odd Ragnar Lund).