Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 6. februar 2001 kl 22.00 Brennpunkt: Samisk skyteskive

Brennpunkt: Samisk skyteskive (t)

NRK1 tirsdag 6. februar kl 22.00
Brennpunkt

Samisk skyteskive

Nord-Norge har de siste årene opplevd mange bitre konflikter knyttet til det samiske. Bygdesamfunn og familier splittes. Samiske veiskilt skytes ned og ramponeres. Foreldre tar barn ut av skoler og barnehager i protest mot samisk språklov og samisk læreplan. Ofte er samene selv de hardeste motstanderne av tiltak for samene. Same står mot same, søster mot bror.

Brennpunkt dro til Kåfjord kommune i Troms for å undersøke konflikten. En typisk nordnorsk kommune med norsk, samisk og kvensk kultur, og med en synlig etnisk strid.

Den unge samiske juristen Susann Funderud Skogvang vokste opp som norsk, men har i likhet med mange i hennes generasjon tatt tilbake det samiske. Hun og en søster er samer, de andre seks søsknene oppfatter seg som norske.

Læreren Ragnhild Selle Rundberg har tatt barnet sitt ut av den lokale barnehagen i protest mot praktiseringen av samisk språklov. Rundberg er medlem av kommunestyret og menighetsrådet og ønsker ikke en samisk barnehage for sin datter.

Jens Ivar Simonsen sier de samiske skiltene og andre samiske tiltak stempler folk i Kåfjord som samer. Det er han imot. Han er norsk og vil krediteres for det han er - nordmann og ikke same. Han lover fortsatt kamp mot samiske tiltak.

Kampen om sjelene
Programmet handler om identitet og etnisitet både på et personlig plan og i et større samfunnsmessig perspektiv. Hvordan definerer folk sin egen og andres identitet? Skal forskjellige etniske folkegrupper behandles ulikt? Hvorfor synes for eksempel norske politikere, lærere og foreldre at det er farlig at ungene deres lærer samisk?

Programmet undersøker dagens situasjon, blant annet ved å fortelle historien om norsk minoritetspoltikk. Den harde fornorskingen av de sjøsamiske områdene påførte menneskene og lokalsamfunnene store lidelser. Etter over hundre års fornorsking bestemmer staten at folket skal bli samisk igjen. Brennpunkt viser at de etniske problemstillingene vi kjenner fra andre land også er til stede i Norge.

NRK1 tirsdag kl 22.00

Samfunnsdokumentar produsert av NRK Troms
Ved produsent Stein Åge Isaksen og journalist Rune Ytreberg
Redaktør Brennpunkt Alf R. Jacobsen
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 (inger.larsen@nrk.no)

Bilde
Noen folk i Kåfjord mener at de samiske skiltene stempler folk som samer (Foto: NRK)