Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 11. april 2001 kl 22.00 Samenes historie: Reinens land

Samenes historie: Reinens land (t)


Seriestart
NRK1 onsdag 11. april kl 22.00
Samenes historie (1:3): Reinens land

En lang historie

I tre filmer, som sendes på NRK1 i påsken, forteller Mikael Agaton og John Erling Utsi samenes historie. Det er en historie som strekker seg fra middelalderen fram til i dag, og den har aldri før vært skrevet. I dag bor det 62.000 samer i Nord-Europas utmarker over et område som omfatter fire land - fra den russiske Kolahalvøya i øst, over Finland og Sverige til Norge i vest.

Som jegere, fiskere og reineiere har samene levd side om side, ofte i konfliktsituasjoner, med den øvrige befolkningen. Samene har et språk og en kultur som på mange måter har flere likheter med indianerne og andre lands urbefolkninger.

Den første dokumentarfilmen \"Reinens land\", som vises i kveld, handler om middelalderens pelsjegere og misjonærenes heksebrenning, opprør og måling av hodeskaller før århundreskiftet til virkeligheten for dagens samer.

Jegerfolket
I den andre filmen, som sendes i morgen skjærtorsdag, følger vi forskere innen arkeologi, genetikk og språkvitenskap i deres jakt på den samiske historien. For første gang kan man påvise hvordan samenes forfedre kom hit som Skandinavias første innvandrere. Gjennom forskernes nitidige detektivarbeid, hvor gudebilder, hellerisninger, jaktvåpen og gravkamre har vært stikkord, har man kunnet avsløre samenes historie 15000 år tilbake i tiden, til den gangen jegerne malte sin grotter i istidens Europa. Men hvorfor er samene genetisk sett en unik befolkning i Europa?

Den nye tiden
Den tredje og siste filmen vises mandag 2. påskedag. Den ser nærmere på det sterke samholdet mellom samene i en eksplosjon av utvikling, fra naturfolk og nomader til IT-folk, høyteknologi og design de siste 50 årene. Vi får se den nye samiske kulturen med musikk, kunst og litteratur, og også forskning, mote, medier og Internett-portaler. Striden og etableringen av Altavassdraget på 80- tallet fungerte som en vekkerklokke for mange som hadde glemt sin samiske arv og sitt språk.

NRK1 onsdag kl 22.00

Svensk dokumentarserie i tre deler fra SVT2- Luleå
Programskapere: Mikael Agaton og John Erling Utsi
Pressekontakter: Siri G. Meyer, tlf. 23048123, siri.gronning.meyer@nrk.no og Gunilla Gaarder, tlf. 23049364, gunilla.gaarder@nrk.no

Bilder
I en ny serie i tre deler fra SVT2 får vi høre historien som aldri tidligere er skrevet, \"Samenes historie\". På bildet driver samene med reinsskilling. (Foto: Mikael Agaton).

Arkeolog Knut Hellskog undersøker gamle helleristninger på klippene i Alta i jakten på samenes historie. (Foto: Mikael Agaton).