Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 19. august 2002 kl 20.00 Med kurs mot verdensrommet

Jente med blikk for stjernene

May Aimee Larsen (til høyre) i arbeid med studentraketten HiN-2 under hennes studentprosjekt på NAROM/Andøya Rakettskytefelt. (Foto: Svein Sæther, Andøya Rakettskytefelt)
May Aimee Larsen (til høyre) i arbeid med studentraketten HiN-2 under hennes studentprosjekt på NAROM/Andøya Rakettskytefelt. (Foto: Svein Sæther, Andøya Rakettskytefelt)
Hun undret seg som barn flest – over månen, stjerner og det uendelige verdensrommet. Denne undringen ble for May Aimee Larsen en viktig drivkraft da hun skulle velge yrkesutdanning. Etter videregående skole forsøkte hun seg både med akvarellmaling, keramikk og foto, men etter hvert tok utdanningen kurs mot atmosfæren og verdensrommet.

Under studiene ved Ingeniørskolen i Narvik fikk May Aimee, sammen med medstudenter, ansvar for deloppdrag under rakettoppskyting ved Andøya Rakettskytefelt. Deretter ble hun, som 23-åring, bedt om å holde foredrag for europeiske romfartseksperter ved en stor forskningskonferanse i Frankrike. Fra dette internasjonale publikum av forskere og andre fagfolk høstet hun stor anerkjennelse.

May Aimee Larsen har nylig avsluttet studier ved Universitetet i Surrey, England, og NRK har møtt henne både her og andre steder hvor hun har hentet sin kunnskap om atmosfære, nordlys, satellittkommunikasjon og andre himmelfenomener.

Produsert av NRK Sør-Trøndelag
Regi: Sverre Krüger
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83