Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 31. juli 2004 kl 20.10 Profil: Stor ståhei for noe?

Skrev Shakespeare sine verker selv?

Dolly Walker Wraight leder en pro-Marlowe-organisasjon i beste britiske tradisjon. Her med bildet av dramatikeren Christopher Marlowe.
Dolly Walker Wraight leder en pro-Marlowe-organisasjon i beste britiske tradisjon. Her med bildet av dramatikeren Christopher Marlowe.
Denne dokumentaren undersøker de spørsmålene som er stilt rundt William Shakespeares verker. Skrev han dem selv – eller er det andre som står bak? Intervjuer med Shakespeare-forskere og andre som mener at Christopher Marlowe er den egentlige forfatteren, gjør at programskaperen Michael Rubbo kommer fram til en overraskende konklusjon.

Striden om Shakespeares verker daterer seg fra 1805, da det for første gang offentlig ble hevdet at Francis Bacon var den egentlige forfatter av Shakespeares verker. Utgangspunktet for teorien er at en ustudert provinsgutt som Shakespeare ikke kunne ha skrevet de geniale verkene som går under hans navn, mens en belest verdensmann kunne ha gjort det. Konkurrerende teorier er blitt fremsatt til fordel for andre av Shakespeare-tidens adelsmenn, blant andre jarlene av Oxford, Rutland og Derby, og for dramatikeren Christopher Marlowe, som programmet handler om.

Utspekulert mysterium
Amerikaneren Calvin Hoffman var helt overbevist om at Marlowe var den "virkelige" Shakespeare. Han gikk så langt som å åpne en kiste i en kirke i Kent for bevise dette. Hoffman døde i slutten på 1980-tallet, men en pro-Marlowe-organisasjon ledet av den gamle damen Dolly Walker Wraight og andre eksentriske medlemmer i beste britiske tradisjon, holder Hoffmans argumenter levende.

I dokumentaren får Shakespeares liv gjennomgå et tredjegrads forhør. Det store ankepunktet i Marlowe-teorien er at Marlowe døde i 1593 – det samme året Shakespeare gjorde seg bemerket for første gang, men dette faktum får bare programskaperen til å lete videre. Vi møter flere spennende personer, blant andre Globe Theatres kunstneriske leder, Mark Rylance, som viser seg å være en tviler. – Vi får la det være et åpent spørsmål, sier han.

Michael Rubbo oppsøker for lengst glemte arkiver og avdekker overraskende opplysninger rundt et mysterium, et mysterium som er altfor utspekulert til å være oppdiktet.

Australsk dokumentar fra 2001
Regi Michael Rubbo
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83