Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 23. mai 2000 kl 22.00 Brennpunkt: Gudefiskens hemmelighet

Brennpunkt: Gudefiskens hemmelighet (ttv


NRK1 tirsdag 23. mai kl 22.00
Brennpunkt: Gudefiskens hemmelighet

Oppdrett av kveite

\"Gudefisk\" ble kveita kalt, eller \"Balduska\", etter guden Balder. Kveita var fisken som kunne bringe menneskene lykke og fruktbarhet, og kveita har alltid stått sterkt i vår mytologi og kultur. Norge har brukt en milliard kroner til forskning på kveiteoppdrett. Etter 25 års arbeid er vi ennå på forsøkstadiet.

Journalist Rune Ytreberg og regissør Stein Åge Isaksen har sett på motsetningene som råder innenfor forskning og oppdrett i Norge. De har også vært på Island og sett hvordan islendingene lykkes med kveita.

I Norge blir forskerne sterkt kritisert av oppdretterne fordi de mener at forskningsrapportene er utilgjengelige. Penger til forskning er spredt ut til mange aktører. Alle jobber med det samme for øye, å få oppdrett til å bli en lønnsom næring. Men motsetningene er store.

Kveita holder til på de store havdyp. Den er ikke så enkel å temme som laks. Kveiteyngel som klekkes ut på forskningsstasjoner, har både pigmentfeil og feil på øynene. Den er følsom for temperatursvingninger i vannet, og dødeligheten er høy.

På Island har de funnet ut hvordan kveita kan bli husdyr. Forskere og oppdrettere samarbeider tett. De har brukt halve tiden og en tiendedel av de beløp som Norge har brukt, og de har kommet lengre. Kveiteoppdrett er i dag en næring i framgang for islendingene.

NRK1 tirsdag kl 22.00

Bilde
\"Gudefisk\" blir kveita kalt i Norge, men den er ikke lett å gjøre til husdyr (Foto: Rørvik foto)

Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83