Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 15. januar 2000 kl 22.25 Fakta på lørdag: Bare never

Fakta på lørdag: Bare never (ttv)

NRK1 lørdag 15. januar 22.25
Fakta på lørdag: Bare never

Vår maritime håndverkshistorie

En opplagt Erik Bye loser oss i en skarp seilas inn i en verden av seilduk og reip, tømmer og tung sjø. \"Bare never\" er en film som kaster lys over vår maritime håndverkshistorie. Vi følger den 100 år gamle seilskuta \"Soløy\" under restaurering i Kristiansund og i god bør til Lofoten.
Med Erik Bye som kjentmann synliggjør filmen kunnskapsarven som ligger nedfelt i håndverket som var knyttet til seilskutefarten.
Han fremhever ferdighetene til folket som skapte havgående fartøyer med bare never og uendelig innsikt, og erkjenner at denne delen av vår kulturhistorie er i ferd med å forsvinne.
Filmen fokuserer på de ulike arbeidsoperasjonene og på kunnskapsarven som er bundet til tradisjonelt håndverk.
Rammen rundt det hele er den 100 år gamle seilskuta \"Soløy\". Hun utbedres ved Mellemværftet i Kristiansund, før mannskapet setter seil og smyger skuta mellom brott og skjær den samme leia til Lofoten, som frakteskutene har gjort i tusen år. Vi følger Soløy under et rehabiliteringsarbeid som krever stor kunnskap om fordums byggeskikk i Kristiansund, og under seilasen nordover, som avsluttes under tindene i Lofoten.

NRK1 lørdag 22.25

Bilde (Via Scanpix/Internett)
Den 100 år gamle seilskuta \"Soløy\" i god bør mot Lofoten. (Foto:Willy Eide).

Erik Bye loser oss inn i vår maritime håndverkshistorie. (NRK-foto: Anne Liv Ekroll).

Ved: Dag Hoel
Pressekontakt i Fakta/innkjøp: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123