Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 8. september 2000 kl 20.10 Plantenes hemmelige liv: Konkurranse

Plantenes hemmelige liv: Konkurranse (tt


NRK2 fredag 8. september kl 20.10
Plantenes hemmelige liv (4:6)

Plantenes såpeopera

Også planter slåss for sin sosiale status. I det fjerde programmet om plantenes hemmelige liv
viser David Attenborough oss hvordan planter kan konkurrere innbyrdes for å finne det beste
livsgrunnlaget.

I en voldsom orkan som gikk over England i oktober 1987, blåste mye gammel skog ned.
Trær som hadde stått der i århundrer, dundret i bakken og måtte gi opp sin lange livskamp.
For andre planter var orkanen en storartet begivenhet de hadde ventet på i mange år.

Katastrofer og nye sjanser
Noen planter simpelthen elsker katastrofer. For eksempel vil kraftige orkaner tynne ut
krattskog og bringe lys til planter som lenge har levd i fattigmannskår på skyggesiden, og
gudene skal vite at de utnytter sitt livs sjanse!

Ofte ser man fargerike villblomster prøve seg i det herlige sollyset, men det kommer snart
grådigere vekster inn i bildet. Bjørka er hissig, og eika vil også kikke på mulighetene for å
hevde seg. Men den trenger lengre tid til å feste grepet.

Om serien
Denne serien om plantenes hemmelighetsfulle liv er laget i løpet av nesten tre år. David
Attenborough, trolig verdens mest kjente skaper av naturprogrammer, er her i sitt ess. Han
fører oss inn i botanikkens verden på en måte som i høyeste grad påvirker vårt forhold til våre
omgivelser. Han benyttet meget avansert fototeknikk for å nå fram til ønsket resultat.

NRK2 fredag kl 20.10
Tidligere sendt i NRK1 15. 10. 95 og 9.8.98

Bilde
Lynnedslag kan forårsake store branner
(Foto: BBC/Neil Lucas)

Naturserie fra BBC (1995)
Originaltittel: The Private Life of Plants
Presentert av David Attenborough og Hans Christian Alsvik
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53 (anna-marie.normann@nrk.no)