Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 24. desember 2001 kl 22.50 En historie fra Røros

Fra Bergstadens eldste historie

Johannes Irgens (Arnfinn Strømmevold) ble direktør ved kobbergruvene på Røros i 1651, her med hustruen Elisabeth (Astrid Tronsmoen). (Foto: Marianne Østby, Arbeidets rett)
Johannes Irgens (Arnfinn Strømmevold) ble direktør ved kobbergruvene på Røros i 1651, her med hustruen Elisabeth (Astrid Tronsmoen). (Foto: Marianne Østby, Arbeidets rett)
I Røros kirke henger et bortgjemt og sjeldent maleri på baksiden av alteret. Men hvorfor er minnebildet av Kobberverkets andre direktør med frue hengt opp på en så unnselig plass i kirken? Gamle konflikter i Bergstaden brettes ut i kveldens dokumentar.

Maleriet bak altertavlen i Røros kirke har i løpet av de siste årene gjennomgått en grundig restaurering. Ekteparet Irgens ble malt ca. 1660 og hang til å begynne med i en trekirke som var Bergstadens første gudshus. Da den karakteristiske murkirken som i dag dominerer bybildet på Røros, senere ble innviet, fulgte maleriet med dit.

Var det direktør Johannes Irgens selv eller andre i familien som gjorde ham i den grad upopulær at epitafiet – minnebildet – ikke fikk noen framtredende plass?

Røros, et klondyke
”En historie fra Røros” gir oss samtidig en innføring i bergverksdriften og livet på Røros gjennom siste halvdel av 1600-tallet. Programmet går tett innpå livsmiljø og sosiale forhold,
som var sterkt preget av at Røros var et klondyke i de første tiårene.

Dokumentaren gir også innsikt i Irgens-familiens fargerike slektshistorie. En sønn av de to på epitafiet i Røros kirke, Joachim Irgens, ble stadsfysikus i Trondhjem.

Egenprodusert program
Regi og kommentar: Tore Rosshaug
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57

Bilde
Johannes Irgens (Arnfinn Strømmevold) ble direktør ved kobbergruvene på Røros i 1651, her med hustruen Elisabeth (Astrid Tronsmoen). (Foto: Marianne Østby, Arbeidets ret