Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 8. mars 2009 kl 09.30 Språkteigen

Spebarn og øl

Hva har nyfødte babyer å gjøre med øldrikking? En hel del, viser det seg når Sylfest Lomheim svarer på spørsmål fra Språkteigens lyttere.

Er et øyeblikk den tida det tar å blunke med øyet? De fleste oppfatter et øyeblikk som litt mer langvarig. Men folk har likevel ulik oppfatning av hva slike omtrentlige begrep for tid innebærer. Språkforsker ved Universitetet i Agder, Gro-Renée Rambø, greier ut om språkbruk omkring tid. Denne saken ble sendt første gang i mars 2008.

Norsk snakka med utenlandsk aksent er et like gammelt fenomen som norsken sjøl. Språkforsker ved Høgskolen i Hedmark, Lars Anders Kulbrandstad, mener de eldste etterlatenskapene etter norsk med utenlandsk aksent finnes fra urnordisk tid. Denne saken ble sendt første gang i desember 2007.