Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 10. februar 2008 kl 11.03 Gudstjeneste fra Charlottenlund kirke, Trondheim

Radiogudstjenesten

Altertavle Charlottenlund kirke (foto: Menighetsbladet).
Altertavle Charlottenlund kirke (foto: Menighetsbladet).
Gudstjeneste fra Charlottenlund kirke, Trondheim.
1. s. i faste: Matt. 16, 21-23.


Skule Bjørnstad (foto: Charlottenlund menighetsblad).
Skule Bjørnstad (foto: Charlottenlund menighetsblad).

Sokneprestene Siv Rindal og Skule Bjørnstad.
Kantor Øivind Netland.

Reppe blandakor - dir. Bjørn Sigurd Skjelbred.
Norsk salmebok: 128. 110. 133. 113. 598.

Det er salmene Se, vi går opp til Jerusalem, Reis deg, Herre, i din velde, Han gikk den tunge veien, Du er Guds Sønn, den sterke og Lov og takk og evig ære.

Hør gudstjenesten fra Charlottenlund kirke 10. februar

Om kirken
I 1950 ble Charlottenlund småkirkeforening startet, i den hensikt å samle inn penger til egen kirke på Charlottenlund. Det ble bygd en såkalt arbeidskirke med menighetsal, kjøkken og andre nødvendige rom i kjelleren.

9. desember 1973 ble Charlottenlund kirke vigslet av biskop Tord Godal. Etter vigslingsgudstjenesten var det taler og gaveoverrekkelser, kaker, kaffe og brus til ca. 450 mennesker i kirken. Vigslingsdagen ble en gledens dag, skriver primus motor Aud Hveding i kirkens 10 års jubileumsskrift.

Spesiell altertavle
Mange har i årenes løp lurt på hva symbolene i altertavlen står for. Altertavlen ble satt opp i 1991, og ble innviet Kristi Himmelfartsdag 1992 med biskop Finn Wagle til stede. Den kom på plass etter utlyst konkurranse og finansiert av Charlottenlund kirkeforening, som i mange år samlet inn penger til altertavlen. Som man ser på bildet, er den formet som et skap. Kunstneren Per Odd Arrestad fra Sandnes i Rogaland har skåret ut alterskapet.

Vingen til venstre på bildet kan hentyde på englene på marken eller på en duevinge. Den Hellige Ånd blir jo ofte framstilt som en due. Under vingen er det et barnehode. Jesusbarnet eller et dåpsbarn?

" La de små barn komme til meg", sier Jesus. Helt til høyre ser vi kornaks. Et mye brukt symbol på vekst. Av korn lages også brød - for eksempel til nattverden. " Livets brød" kaller Jesus seg selv i følge Johannesevangeliet.

Under kornet er foldede hender, bønnens symbol. Så er det fire firkanter med symboler. Øverst til venstre en due - Den Hellige Ånd.

Under duen en fisk. Et gammelt kristent symbol. Ixthys- betyr fisk, men er også forbokstavene på gresk for "Jesus Kristus, Guds sønn".

Øverst til høyre et beger- til nattverdvin. Under ser vi en trekant. Den treeninge Gud.

Tallet fire står for det jordiske, målbare, fire verdenshjørner, fire elementer, fire himmelretninger. Tre er det guddommelige tall.

I midten ser vi noe som kan defineres som Guds kjærlighet, som omfavner oss og reiser oss opp, vi som er litt tunge, grå og jordvendte, som steinene på Jærens strender. Steinen er nok hentet derfra. " Gud møter mennesket" er et gjennomgående tema.

Lukker vi alterskapet, ser vi Kristus på korset. Han er skåret ut uten armer - for det er det vi - Guds menighet - som skal være her på jorden.

Fra menighetens internettside.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Charlottenlund kirke 10. februar