Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 9. desember 1999 kl 21.40 Dokumentar: Alaska - eit varsku frå Arktis

Dokumentar: Alaska - eit varsku frå Arkt


NRK1 torsdag 9. desember kl 21.40
Dokumentar: Alaska - eit varsku frå Arktis

Isen i Arktis smelter

De lærde strides om hvilke klimatiske konsekvenser det får, men det synes hevet over tvil at isen i Arktis faktisk smelter. Mange mener at dette skyldes gassutslipp fra industri, biler og fyring.
BBC har laget kveldens dokumentar fra det nordlige Alaska der observatører kan følge issmeltingen fra måned til måned, og der man kan avlese isbreenes historie fra årtusen til årtusen.
I løpet av 90-årene har klimatologene registrert tendens til global temperaturstigning. Men i Alaska har man notert denne tendensen over en mye lengre periode.
Målinger i Alaska og islagte områder i Sibir, Canada, Grønland og Svalbard spiller en viktig rolle fordi de er enkle å registrere i sin sårbarhet overfor temperatursvingninger. Det som skjer her vil i neste omgang vise seg over hele kloden.
Nå er jo ikke alle eksperter enige om at en viss temperaturstigning bare er av det onde. Klimahistorikerne peker på det faktum at globale temperatursvingninger har skjedd med ujevne mellomrom gjennom tidene.
For eksempel var gjennomsnittstemperaturen i vikingtidens Norge et par grader høyere enn i dag. Vestsiden av Grønland var grønn og frodig. Det var fra sin boplass her at Leiv Eriksson la ut på sin ferd videre mot vest. I dag er Vest- Grønland islagt og vanskelig farbar.
I programmet får vi blant annet se hvordan forskerne borer seg ned til permafrosten for å avlese hva som skjedde i forhistorisk tid. Lag på lag forteller isveggene om dramatiske klimaforandringer gjennom 40 000 år. Slik informasjon er naturligvis nyttig i dag når man vil fastlegge internasjonal klima- og miljøpolitikk (Kyotoavtalen).
Foruten å vise forskere i arbeid på stasjonene i Alaska, byr programmet på vakre naturopptak fra et hvitt landskap. Vi ser også hvordan livet arter seg for mennesker som hører hjemme i denne kjølige del av verden.
Vi blir også presentert for mektige oljeprodusenter og deres holdning til vår tids overforbruk av energi. Hvis det altså er slik at menneskeskapte avgasser truer klodens klima, ja, da må noen etter hvert ta rev i seilene - eller hva?

NRK1 torsdag kl 21.40

Bilde (Via Scanpix/Internett)
Gunter Weller arbeider ved et forskningssenter som gransker klimaendringene i hele Alaska.

Britisk dokumentar
Produsent: BBC
Originaltittel: Arctic Warning
Pressekontakt Fjernsynets informasjonsavdeling, tl.f 23 04 78 46