Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 9. mai 2002 kl 19.30 Schrödingers katt

Hvor ligger Jesu grav?

Hva skjedde med Jesus etter korsfestingen? Bibelhistorien forteller oss at Jesus døde på korset, og at legemet raskt ble tatt ned og lagt i en grav i nærheten. En stor stein ble rullet foran inngangen til graven, men dagen etter var steinen rullet tilside og graven tom.

Det finnes mange myter og sagn om hvor og hvordan Jesus ble begravd. Evangeliene som ble nedskrevet lenge etter Jesu død, gir bare vage beskrivelser av stedet, så etter 2000 år kan man fortsatt ikke si med sikkerhet hvor graven ligger, eller om Jesus virkelig ble begravd. Teologer, religionshistorikere og arkeologer har vært opptatt av disse spørsmålene, og i kveldens program møter vi flere av dem.

Noen eksperter tror Jesus ble lagt i en hule (grav) på utsiden av Jerusalems bymurer, og keiser Konstantin den store bygde en kirke på dette stedet i år 335. Den kalles i dag Gravkirken og er bygget oppå det mange mener er selve gravestedet. Programmet tar oss med under kirken, til hulene og tunnelene hvor graven kan ha ligget.

Andre mener at Jesus ble gravlagt i det som kalles Hagegraven eller Gordons golgata. Det er i dag en vakker park som ligger nær det som kan ha vært Golgata, og er på flere måter bemerkelsesverdig lik den bibelske beskrivelsen av graven. Man finner til og med spor etter en stor stein som har vært brukt til å lukke graven.

Atter andre tviler på at Jesus ble begravet i det hele tatt.

Ved NRKs forskningsredaksjon
Programleder: Eiliv Flakne, tlf. 73 88 17 17
Pressekontakt: Hilde Ljøen, tlf. 23 04 72 36

LENKER
  • Schrödingers katt