Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 29. august 2000 kl 19.30 Den skjermede virkeligheten: Nyheten

Den skjermede virkeligheten: Nyheten (t

Seriestart!
NRK2 tirsdag 29. august kl 19.30
Den skjermede virkeligheten (1:5)

Om tv på tv

I år er det 40 år siden fjernsynet kom til Norge. Denne høsten byr NRK2 på en serie om fjernsynet og tv-mediets innhold. Serien tar utgangspunkt i selve nyhetsformidlingen og beskriver de ulike programkategoriene som en verdikjede som starter med nyheten, fortsetter via dokumentaren, som videre omsettes til såpeserier og som ender opp som reklame.

Tv er fortsatt ett av de sterkeste massemediene vi har, i kraft av sin evne til å formidle både lyd og bilde. Det samler størsteparten av befolkningen rundt nyhetssendingene, men mediet samler også store skarer foran underholdningsprogrammer og såpeoperaer.

Serien, som inngår i tilbudet fra NRK Undervisning, starter med å skisse opp historien gjennom den industrielle revolusjon og teknologiutviklingen som la selve grunnlaget for fjernsynet. Amerikanernes månelanding i 1968 ble gjennombruddet for og selve symbolet på fjernsynets grensesprengende makt, og ble sett av hele 500 millioner mennesker.

Men fjernsynet frem til 2. verdenskrig var lite kontroversielt. Her i Norge ble fjernsynet gjennom sine nyhetssendinger opinionsdannende i siste halvdel av 1960-årene og utover i 1970-årene. Da vokste den journalistiske ideologien frem om å stille spørsmål på vegne av seerne.

Når det gjelder nyheter og dokumentar, reiser fjernsynet et evig dilemma, nemlig hvilken virkelighet det er som formidles. Med fremveksten av flere kommersielle tv-kanaler, og særlig da TV2 ble etablert, gjennomgikk nyhetene en tabloidisering blant annet ved at nyheten ble illustrert ved hjelp av ansikter og enkeltskjebner.

Serien tar også for seg fremveksten av informasjon som ren industri, belyst ved de mange informasjonsbyråene som jobber for ulike aktører. Vi får også et innblikk i informasjon brukt som krigsvåpen, illustrert ved Gulf-krigen.

Et av programmene er viet dokumentaren i sin helhet og den virkeligheten dokumentaren beskriver, fra Leni Riefenstahls berømte film fra de olympiske leker i Berlin i 1936 til våre dager. I programmet reises naturlig nok også spørsmålet om dokumentarens evne til å være objektiv og dokumentaren som politisk redskap.

I en serie om fjernsynets innhold kommer man ikke utenom fiksjonen og såpeoperaen, fra familien Ashton til Dynastiet, Dallas og Hotell Cæsar. Er seernes engasjement en rituell bearbeidelse av det virkelige liv? Noen svar håper serien å by på.

Det siste programmet er viet reklamen, også som et virkemiddel for å drive nasjonsbygging. Reklamen baserer seg på et eget reklamespråk som skal endre adferd og holdninger. Dessuten er den finansieringskilde for alle tv-kanaler i Norge, utenom NRK.

Serien om fjernsynets rolle, makt og evne til å påvirke er illustrert ved en rekke ofte fornøyelige historiske klipp.

Hver genre behandles i genrens egen form, det vil si at tv som nyhetsformidler blir presentert som en nyhetssending, mens programmet om dokumentarer benytter dokumentarformen. Serien er myntet på ungdom og unge voksne til undervisningsformål, men tåler godt å bli sett av alle.

NRK2 tirsdag kl 19.30

NRK Undervisning
Programansvarlig: Petter Buchmann
Pressekontakt: Hans Hjellemo, telefon 23047064, (hans.hjellemo@nrk.no)