Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 27. mars 2005 kl 11.00 Høytidsgudstjeneste

Gledens søndag

Sokneprest Leif Bremer holder dagens gudstjeneste i Grønnåsen kirke. (Foto: Viggo Brox)
Sokneprest Leif Bremer holder dagens gudstjeneste i Grønnåsen kirke. (Foto: Viggo Brox)
Søndag 1. påskedag er dagen for glede og lovsang. Sokneprest Leif Bremer holder prekenen, og gjennom kor og menighetssang preger gleden over at livet seirer gudstjenesten.

Glede og lovsang var det også da vakre Grønnåsen kirke stod ferdig bygget i 1996, og det er en levende menighet vi skal være sammen med denne høytidsdagen.

Sangsolist Caroline Christensen og Grønnåsen kirkekor under ledelse av kantor Matthias Anger vil også sette sitt preg på gudstjenesten.

Og bedre søndag til å feire dåp finnes vel ikke.

Egenprodusert gudstjeneste fra NRK Program Riks Tromsø
Samsending med NRK P1
Prosjektledere: Helge Gudmundsen, tlf. 73 88 18 15/95879025 og
Anne Mari Svendsen, tlf. 77 66 12 63/90593424