Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 26. desember 1999 kl 11.45 Salme ved århundrets slutt

Salme ved århundrets slutt (ttv)


NRK1 2. juledag søndag kl 11.45

Salme ved århundrets slutt

100 år siden Titran-ulykken
Det var fredag den 13., barometerstanden var uhyggelig lav og stillheten trykkende. Likevel lot de seg ikke skremme de omlag 1000 fiskerne som for hundre år siden var samlet i sine båter ved fiskeværet Titran på vestspissen av Frøya. Et eventyrlig fiske lokket dem ut på et stormfylt hav, som da natten var omme, hadde slukt til sammen 30 fiskefartøy og 140 mann.
\"Salme ved århundrets slutt\" er en beretning om den katastrofale Titran-natten - 13.-14. oktober 1899 - da et århundre var i ferd med å ebbe ut.
Programskaperne Arne Fagerheim og Gunnar Kiberg har fulgt båtlagene fra Rana, Vesterålen, Veidholmen og Bjørnsund gjennom orkannatten som rammet fiskeribefolkningen på Nordvestlandet hardt.
I flere år hadde sildefisket på Norvestlandet og Trøndelagskysten vært eventyrlig. Tidligere foregikk fisket stort sett inne i fjordene, men nå begynte man med fiske ute på det åpne havet med store garnlenker satt sammen med kabeltau. På feltet rådde det rene klondyke-stemning, og båter fra Sunnmøre og helt opp til Vesterålen deltok i dette fisket.
Titran-ulykken representerer et tidsskifte når det gjelder bruken av åpne båter. Fra da av overtok dekksbåter og skøyter med dekk mer og mer. Først med seil, senere med maskiner. Med det nye århundre gikk man inn i en helt ny æra når det gjaldt havgående fiskefartøyer, redskaper og fangstmetoder.
Programmet setter søkelyset på en del av vår historie som har vært av stor betydning for vårt land, nemlig havets ressurser. Det fokuseres samtidig på våre forferdes offer og slit for å skaffe seg og sine et utkomme.
- I dag er utviklingen kommet dit at sikkerheten til sjøs er blitt sterkt forbedret. Havbruk og oppdrett har fått optimismen tilbake til kysten. Tankekorset er imidlertid at vi har fått redskaper som er i stand til å tømme havet for fisk.
- Når det gjelder fremtiden i et nytt årtusen, er det kanskje nettopp i utnyttelsen av havets ressurser til fellesskapets beste at dette med ansvarlighet og miljøbevissthet er så grunnleggende og viktig. Havet og havets ressurser er en viktig del av våre barns fremtid, og det er opp til oss i hvilken grad vi skal lykkes i å berge disse gavene, sier programskaperne Gunnar Kiberg og Lars Arne Fagerheim.

NRK1 søndag kl 11.45

Bilde (via Scanpix/Internett)
I høst er det 100 år siden 140 fiskere omkom i orkan utenfor det lille fiskeværet Titran på Frøya.
30 fiskefartøy gikk ned og 140 fiskere druknet i havet utenfor Titran orkannatten 13.-14. oktober 1899. Bildet viser en brottsjø ved Vikflui.

Ved Lars Arne Fagerheim og Gunnar Kiberg
Pressekontakt i Fakta/innkjøp: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123