Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 13. mars 2005 kl 19.30 Våre små englebarn

Englebarn, finns de?

Englebarn, finns de? Du møter dem i en britisk serie om barneoppdragelse på mandagskveldene i NRK1. (Foto: BBC)
Englebarn, finns de? Du møter dem i en britisk serie om barneoppdragelse på mandagskveldene i NRK1. (Foto: BBC)
Hvordan unngå kamp om leggetid, krangling grunnet kjøpepress mot barn m.m.? Barnepsykologen Tanya Byron – en slags kvinnelig Magne Raundalen i England – står fram sammen med fire forskjellige barnefamilier, i like mange program.

Ingen av ungene er lette å ha med å gjøre. Men hvor ligger løsningen når foreldrene ikke klarer å hamle opp med sine egne barn?

En engelsk spesialist på området peker på at det er foreldrene, ikke barna, som må forandre seg. For å endre et barns oppførsel må foreldrene først sette spørsmålstegn ved sine egne handlinger. Ifølge barnepsykolog Tanya Byron begynner all endring av barns adferd til det bedre med at foreldrene endrer sin adferd.

Tar bladet fra munnen
I den britiske serien om våre små, søte engler tar den engelske barnepsykologen Tanya Byron bladet fra munnen og gir seg teoriene om barneoppdragelse i vold.

Konstellasjonene og problemene varierer og er vidt forskjellige hos familiene Barton, Christie, Norris og Soilleux. Hver av dem blir viet et eget program.

Samhandling
I første program blir vi kjent med familien Barton. Skjulte kameraer, CCTV og observasjons-filming fanger opp de typiske situasjonene barn og foreldre må stri med de første årene.

Foreldre blir hele tiden satt på prøve av barna, utfordrende situasjoner oppstår, og via en øretelefon leder psykologen foreldrene og viser dem nye måter å samhandle med barna på.

Men hjelper det?

Tilfellet Matthew
Senere i serien møter vi fem år gamle Matthew, en voldsom krabat. Han har allerede fått en advarsel fra småbarnskolen og står i fare for å bli utvist for å ha angrepet en kvinne som arbeider i matsalen.

Kan Matthew bringes ut av sin angrepsposisjon og mildnes på en positiv måte?

Og hva med fru Barton, mor til tre gutter som alltid kives og strides, vil hun finne fram til en måte å holde kontrollen på?

Serien er sendt tidligere på NRK1.

Britisk dokumentarserie i fire deler (2003)
Originaltittel: Little Angels
Produsert av: BBC Production
Kontaktperson i Programinnkjøp Dokumentar: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64, gunilla.gaarder@nrk.no
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57 Les mer:


LENKER
  • Les mer