Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 16. august 2002 kl 22.40 Miljø over alle grenser

Dansk miljøbistand til Sør-Afrika

Like fra embetsmennene på sine blankbonede gulv i departementene til de fattigste i de svarte bydelene av Soweto – danskene hjelper Sør-Afrika med å løse de store miljøproblemene apartheidstyret etterlot seg. Danmark er blitt det giverland som yter mest på miljøsektoren i Sør-Afrika.

Etter systemskiftet i 1994 måtte Sør-Afrikas forvaltningssystem og lovgivning bygges opp på nytt, og i denne prosessen har danskene spilt en aktiv rolle de siste årene. Danske rådgivere har for eksempel støttet arbeidet med å utforme en enhetlig miljøpolitikk og en strategi for å bekjempe miljøforurensningen.

Kliptown, Soweto
Sendingen som er den siste i den danske serien ”Miljø over alle grenser”, viser hvilke arbeidsmetoder som blir benyttet – og hvorfor. Vi møter Peter Jonsson (miljøråd) og Peter Lukey (prosjektansvarlig) sammen med en rekke samarbeidspartnere. Blant dem er innbyggerne i slumbyen Kliptown i den svarte bydelen Soweto. Her dreier et av prosjektene seg om å rydde opp i kloakksystemet og å mobilisere lokalbefolkningen i miljøtiltakene. Vi møter også Kim Carstensen, generalsekretær i World Wildlife Fund, som vurderer hva dansk miljøbistand betyr i et globalt perspektiv.

Om serien
Danmark er blant de land som yter mest i miljøbistand til utviklingslandene. Serien ”Miljø over alle grenser” gir innblikk i en rekke danske prosjekter i Sør-Afrika, Thailand og Malaysia.

Utvekslingsserie i fire deler fra DR
Originaltittel: Miljø over grænser
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57