Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 5. oktober 1999 kl 20.35 Den kalde krigen: Marshallplanen 1947-1952

Den kalde krigen: Marshallplanen 1947-19

NRK2 tirsdag 5. oktober kl 20.35
Den kalde krigen: (3:24) Marshallplanen 1947-1952

Øst og vest går hver sin vei

Etter den store verdenskrigen lå Europa i ruiner. Det ble meldt om sult og nød i mange land. Fattigdommen ga kommunistene gunstige vekstvilkår, og flere stater måtte snart velge vei mot en lysere fremtid: Den statsdirigerte kommunisme, eller en markedsorientert kapitalisme.
I Italia hadde kommunistene stor suksess. Partiet hadde to millioner medlemmer. I USA var man bekymret for at hele Europa ville kunne gi etter for Moskvas ensidige propaganda. Dette førte til at president Truman og utenriksminister G. C. Marshall la frem en plan for Europas gjenoppbygging
Til denne Marshallplanen var det knyttet ideologiske og økonomiske betingelser, blant annet om demokrati og fri markedsøkonomi.
Opprinnelig var planen tilbudt både i øst og vest, men Stalin kunne naturligvis ikke akseptere slike betingelser. Han ønsket dessuten å la Tyskland få blø i lang tid for å unngå en gjentakelse av krigen. Det var langt fra hva USA ønsket. Amerikanerne ville få det europeiske marked til å fungere igjen, så fort som mulig. Bare slik kunne USA få avsetning for sin enorme industriproduksjon.
Også i Frankrike hadde kommunistene hatt stor fremgang etter krigen. En stor streikebølge måtte slås ned før landet kunne motta hjelp fra USA. I Italia gikk den katolske kirken sammen med CIA for å demme opp for kommunistenes fremmarsj. Kirken erklærte kampanjen for en hellig krig, og slik ble Italia reddet for den vestlige verden.

Om serien
Det er Turner Original Production i samarbeid med CNN og Jeremy Isaacs Production som står for den store samtidshistoriske serien. Jeremy Isaacs er for øvrig samme mann som på 70- tallet laget tv-suksessen En verden i krig. Opptak er gjort over store deler av verden.
Fra begge sider av Jernteppet er det gjort en lang rekke intervjuer med topp politikere, militære sjefer og etterretningsfolk. Dessuten kommer også alminnelige mennesker til ordet for å fortelle hvordan de opplevde disse årenes permanente krigstrussel.

NRK2 tirsdag kl 20.35

Amerikansk dokumentarserie i 24 deler
Producer: Jeremy Isaacs, CNN, Turner
Originaltittel: Cold War
Pressekontakt: Siri G. Meyer, tlf 23 40 81 23