Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 24. juni 2007 kl 11.03 Gudstjeneste fra Trondenes kirke, Harstad

Radiogudstjenesten

Trondenes kirke (Foto: Scanpix / Jan-Morten Bjørnbakk).
Trondenes kirke (Foto: Scanpix / Jan-Morten Bjørnbakk).
Gudstjeneste fra Trondenes kirke, Harstad, Troms.
St. Hans: Luk. 1, 57-66.


Preken spr. Hilde Fylling.
Liturg prost Ove Kjelling.

Kantor Harald Lind-Hanssen.
Norsk salmebok: 136 (S-97). 101. 650. 80.

Hilde Fylling (foto: Privat).
Hilde Fylling (foto: Privat).
Tekstleser Hanne Strand.

Salmene i samme rekkefølge som numrene overfor:
Så grønn en drakt
Å, Jesus, lat meg ljoset sjå
Jesus, livets sol og glede
Du Ord frå alle æver

Prost Ove Kjelling
Prost Ove Kjelling
Som høymessesalme synger Trondenes motettkor "Sakarjas lovsang" (bibelsk tekst).
Etter prekenen synges NOS - Den nikenske trosbekjennelse, og som forbønn brukes NOS 953.

Det er kantor Harald Lind-Hanssen som leder Trondenes motettkor og som sitter ved orgelet.

Hør gudstjenesten fra Trondenes 24. juni.

Årlige festspill
Ved St. Hanstider er det hvert år festspill i Nord-Norge. Og festspillbyen heter Harstad. I mange år før kulturhuset kom i 1992, var aktivitetene spredt over hele byen og i "nabolaget".

Ikke få ganger der det holdt konserter i Trondenes kirke. Og igjen tar vi turen dit - sammen med menighetens prester og stedets kirkelige sang- og musikkliv.

Historikk
Steinkirka på Trondenes er en av landets viktigste kirker fra mellomalderen. Vakker og hvitkalket står den i havkanten omgitt av tykke murer fra mellomalderen.

På stedet den ble reist har det sannsynligvis stått en eller to trekirker før. Man må anta at den første kirka på Trondenes ble reist en gang på 1000-tallet som en liten trekirke i utkanten av tunet på høvdinggården.

Hvor gammel steinkirken på Trondenes er, har lenge vært et diskusjonstema. Selv om den tradisjonelt har blitt datert til 1200-tallet tyder nå nyere forskning på at den er mye senere.

I årene rundt siste verdenskrig ble Trondenes kirke restaurert og tilbakeført til slik den så ut i middelalderen. Trondenes kirke ble både i katolsk og etterreformatorisk tid regnet som den største og vakrest utrustede nord for Nidarosdomen.

Selv om bare en del av den storslagne kirkekunsten fra katolsk tid er tilbake, er noe av den beste og vakreste kirkekunsten fortsatt her i kirken.

Foruten de tre alterskapene har kirken bevarte kalkmalerier og en alterbrunn fra 1300-tallet. I takverket ble det funnet rester av det som er Norges eldste bevarte seil.

Kirken rommer fortsatt mange gåter og er en opplevelse for den besøkende. Kombinerer man en tur i kirken med et besøk i utstillingene på Trondenes Historiske Senter får man også den faglige bakgrunnen for den kunnskap vi har om dette byggverket.

Opplysninger om kirken er hentet fra hjemmesidene til Trondarnes museum.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Trondenes 24. juni.