Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 mandag 31. desember 2007 kl 23.30 Midnattsmesse fra Tønsberg domkirke, Vestfold

Midnattsmesse fra Tønsberg

Midnattsmesse i Tønsberg domkirke, Vestfold.
Nyttårsaften: Joh. 14, 27.


Domprost David Gjerp.
Domkantor Arne Rodvelt Olsen.

Norsk salmebok: 814. 596.

Tønsberg domkor - dir. domkantor Runa Skramstad. Koret synger "Aftenbønn", "Gud, kom meg til redning", "Det er godt å være stille" og "Simeons lovsang".

Hør midnattsmessen fra Tønsberg domkirke 31. desember 2007.

Om kirken
Tønsberg kirke ble innviet 19. desember 1858. Den var blitt bygget på middelaldersk grunn, der Lavranskirken fra 1100-tallet lå. Nitti år senere ble Tunsberg opprettet som eget bispedømme for Vestfold og Buskerud, og kirken ble kalt Tønsberg Domkirke.

I middelalderen var det hele 7 kirker og 3 klostre i byen. I dag er det kun Sem kirke igjen. Men heldigvis har man tatt vare på interiør, særlig fra Mariakirken. Prekestolen,
fra 1621 har Christian IV's initialer og valgspråk: "Regna firmat pietas" -"Fromhet styrker riket".

Altertavlen er malt av J. P. Lindegård i 1770 og har Jesu kamp i Getsemane som motiv. Ellers henger kirkeskipet fra 1660 i kirken.

Utover dette er også den eldste av de tre kirkeklokkene fra Mariakirken. Den er fra 1530. Den nest eldste er fra Lavranskirken og er fra 1685. Den største klokken ble gitt som gave fra Tønsbergs Sparebank.

Av øvrige klenodier kan nevnes to gamle Bibler fra 1550 og 1589, maleri over nattverdmåltidet fra 1600-tallet, samt døpefonten. Den er i marmor og det fins kun to av denne i hele verden.

Da salmedikter Grundtvig feiret sin 70-årsdag ble det gitt slik døpefont til Vartov kirke i Danmark. Dette fikk Svend Foyn vite om. Han bestilte maken til Tønsberg kirke.

Glassmaleriene har Per Vigeland laget. De viser motiver fra Det gamle og Det nye Testamente.

Fra turistbrosjyre om Tønsberg domkirke.


LENKER
  • Hør midnattsmessen fra Tønsberg domkirke 31. desember 2007.