Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 4. juli 2007 kl 22.15 Lov og orden: New York

Den glade enke

En nesten overstadig lystig enke gjør etterforskerne Alex Eames (Kathryn Erbe) og Robert Goren (Vincent D’Onofrio) mistenksomme. (Foto: Universal Pictures)
En nesten overstadig lystig enke gjør etterforskerne Alex Eames (Kathryn Erbe) og Robert Goren (Vincent D’Onofrio) mistenksomme. (Foto: Universal Pictures)
En tilårskommen enke bærer på et uoppfylt ønske om å bli skuespiller, men mannens død synes å ha sammenheng med oppfyllelsen av drømmen. En sak for etterforskerne Goren og Eames i New York-politiet, der sistnevnte nå er tilbake på jobb etter fødselspermisjon.

60 år gamle Marion Whitney skiller seg ut i dramaklassen. Ikke bare er hun dobbelt så gammel som de eldste medelevene, men hun svinger seg også i dansetimer som hun tar ved siden av. Hennes mann er nylig gravlagt, og uklarheter omkring dødsårsaken fører til at graven må åpnes. Det viser seg at herr Whitney ikke døde av emfysem i lungene som først antatt, men av forgiftning.

Etter mannens død synes enken å ha begynt et nytt liv. Hun har gode kontakter og har begynt å stå på egne ben som skuespiller. Goren og Eames sporer henne opp midt under en større innsamlingsaksjon, der fru Whitney er engasjert til å underholde.

Forgiftet luft
Herr Whitney døde av gift pumpet inn i beholderen han fikk oksygen fra. Når enken får denne informasjonen reagerer hun med taushet. De besøker også det eksklusive skuespillerstudioet fru Whitney går på, og etterforskerne finner etter hvert ut av innehaveren, Lawrence Bradley, synes å stå på god fot med sin tilårskomne elev.

Arrangøren av en innsamlingsaksjon som Marion Whitney har underholdt på, Harvey Grunewald, har også et godt øye til henne. Enken ble kjent med ham gjennom seniorteateret Broadway Bound da hun og truppen underholdt på eldresentret hvor Grunewalds mor bor.

Kan det være at noen har konspirert med fru Whitney om å ta livet av mannen, så hun kunne bli den feterte skuespilleren hun alltid hadde drømt om å bli? Goren og Eames legger to og to sammen og går til aksjon.

Mer om serien
Produsent Dick Wolf er mannen bak de utrolige seersuksessene i Law & Order-serien. Den originale serien hadde premiere i 1990, og siden er det kommet to nye avleggere med omtrent like stor suksess: Law & Order: Special Victims Unit og Law & Order: Criminal Intent, hvorav den siste nå sendes på NRK2.

Handlingen tar utgangspunkt i arbeidet til etterforskerne Robert Goren (Vincent D’Onofrio) og partneren Alex Eames (Kathryn Erbe). Sistnevnte er gått ut i svangerskapspermisjon og Goren samarbeider i permisjonstiden med etterforsker G. Lynn Bishop (Samantha Buck).

D’Onofrio kjenner nok mange igjen fra filmen Men in Black. Hans rollefigur Goren er meget skarp og følger som oftest instinktene sine i arbeidet. Han og hans kollega som til vanlig er Alex Eames, utfyller hverandre på godt og vondt. Nå da hun har svangerskapspermisjon, samarbeider Goren med etterforskeren G. Lynn Bishop.

To andre sentrale personer er statsadvokat Ron Carver (Courtney B. Vance) og etterforskningsleder James Deakins (Jamey Sheridan).

Amerikansk dramaserie, 2003
Originaltittel: Law & order: Criminal intent, season 3
Kveldens episode: Unrequited
Produsert av: Universal Pictures
Med: Vincent D’Onofrio, Samantha Buck, Courtney B. Vance, Jamey Sheridan
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no