Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 1. juni 2002 kl 22.25 Fakta på lørdag: Fakta på lørdag: Dronning Elizabeth privat

Nærportrett av Elizabeth 2

En ung dronning Elizabeth. (Foto: BBC)
En ung dronning Elizabeth. (Foto: BBC)
I forbindelse med Elizabeth 2s gulljubileum har BBC engasjert forfatteren og kommentatoren William Shawcross til å lage jubileumsprogrammet ”Dronning Elizabeth privat”. Nære slektninger, venner og bekjente av den engelske dronningen forteller åpent om henne som privatperson.

I tillegg til å fylle de sammensatte rollene som dronning, overhode for Samvelde-landene og statsoverhode har dronning Elizabeth 2 også et privatliv som hun er kjent for å hegne strengt om. I en tid da privatlivet til den engelske kongefamilien er gjenstand for intensiv mediedekning, har dronningen alltid gitt inntrykk av å være en reservert person. Om seg selv har hun alltid vært vag. For de fleste fortoner hun seg nærmest som en gåtefull person.

Prinsesse Anne om sin mor
Programleder William Shawcross er en av de meget få med kontakter blant dronningens nærmeste, og gjennom samtaler med dem får vi innblikk i hennes private interesser. Bl.a. snakker prinsesse Anne åpent om hvordan det er å ha en mor som også er dronning.

Det er et bilde av en meget allsidig og høyst menneskelig monark som tegnes. I “Dronning Elizabeth privat” får vi vite hvem som har hatt størst påvirkning på den engelske dronningen. Vi hører om hvordan hun bearbeider problemer i familien, og om hva hun liker å gjøre når hun slapper av. Hester, hunder og friluftsliv står sentralt. Et overraskende poeng som avsløres av en av dronningens tidligere jaktkamerater, er hvordan hun liker å opptre forkledd når hun går fotturer på landet.

Blant personer med nær tilknytning til dronningen som William Shawcross intervjuer i programmet, er biskop Michael Mann, rideinstruktør Fred Darling og Michael Oswald, tidligere forvalter av dronningens løpshester, samt Sir Kenneth Stove, dronningens tidligere privatsekretær.

Innkjøpt program fra BBC
Originaltittel: Queen & Country
Programleder: William Shawcross
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64 ()
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57

Bilder:
1. En ung dronning Elizabeth. (Foto: BBC)
2. Den britiske statsministeren Tony Blair og dronning Elisabeth. (Foto: BBC)