Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 3. april 2011 kl 17.30 Åpen himmel: Sigruns måltid

Drømmer om et varmere Norge


Sigrun Saltbones arbeider hver dag for at innvandrere i Kristiansand skal få en bedre hverdag. Det kan innebære både øvelseskjøring og venninnefest.

Sigrun jobber for organisasjonen KIA (Kristent interkulturelt arbeid), og brenner for at asylsøkere og innvandrere skal få møte "et varmt Norge".

- Mange av historiene deres går dypt i hjertet mitt. Jeg blir veldig motivert til å hjelpe med mitt. Troen min forplikter meg også til å stille opp, sier hun. I denne utgaven av "Åpen Himmel" er hun i ferd med å lage fest for venninner hun har fått blant innvandrerne i byen. Tidligere på dagen har hun øvelseskjørt sammen med Saba fra Eritrea.

- Flere av innvandrerne mangler familie, bil og noen å øve med. Da kan vi stille opp, forteller Saltbones.

Engasjert liv
Sigrun Saltbones forteller at hun hele tida har levd et engasjert liv. Hun har vært aktiv i kor og idrett, og nettopp kor-erfaringa har hun tatt med seg til arbeidet med innvandrere. Flere steder i landet har hun startet opp multikulturelle gospelkor, som samler folk fra mange nasjoner. - Å synge sammen med folk fra mange forskjellige land, er noe helt spesielt. Vi har sanger på deres språk, og det gir dem en stolthet. Å sjå asylsøkerne og innvandrerne stråle og danse i korrekkene, det lukter det litt himmel av, sier Sigrun.

Gjenkjenner sorgen
Saltbones er i dag skilt og har barna sine hos seg annenhver uke. Den situasjonen, har gjort det mulig for henne å gjenkjenne noe hos innvandrerne hun møter.
- Jeg har mista et ekteskap og et hjem, og har ikke lenger barna hos meg hele tida. Det er en stor sorg for meg, og jeg prøver å bruke denne til å forstå flyktningenes sorg. Sjøl om de har mistet så mye mer, så kan jeg kjenne igjen de samme følelsene, sier hun i denne utgaven av "Åpen Himmel"

Programmene er produsert for NRK i 2011 av Sanden Media As i Kristiansand.
Prosjektleder i Sanden Media: Brita Sørli Jærnes 40412726
Prosjektleder, NRK Temaredaksjonen: Magne Vik Bjørkøy, 73 88 12 00 dir. 73 88 18 13, mobil 90 78 99 50
TV-seere bes kontakte: Publikumsservice, tlf 815 65 900