Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 4. mai 2009 kl 21.30 Om et hjerte

Par i hjerter

Elisabeth (Paprika Steen) og Marianne (Solveig Ternström) har ulik tilnærming til jobben som hjertespesialister. De finner hverandre i en felles sak. (Foto: Johan Paulin, SVT)
Elisabeth (Paprika Steen) og Marianne (Solveig Ternström) har ulik tilnærming til jobben som hjertespesialister. De finner hverandre i en felles sak. (Foto: Johan Paulin, SVT)
Menns og kvinners hjerter ser helt like ut. Men symptomene på hjerteinfarkt er ikke like. To kvinnelige hjertespesialister finner hverandre i arbeidet med å sette fokus på denne ulikheten, og dermed kunne redde mange kvinneliv.

På begynnelsen av 90-tallet ble det oppdaget at kvinners og menns symptomer ved hjerteinfarkt er høyst ulike. I den svenske dramaserien "Om et hjerte" får vi høre historien om hvordan denne forskjellen ble oppdaget. Vi blir kjent med to sterke kvinner som jobber ved samme hjerteklinikk, arbeidsmetodene, og hvordan deres liv preger måten de utfører jobben sin på.

Marianne og Elisabeth
Marianne (Solveig Ternström) har i løpet av 40 år ved sykehuset erfart at det er stor forskjellsbehandling av kvinnelige og mannlige pasienter. Store, tykke menn behandler man, men ikke kvinner med symptomer på hjertelidelser. Marianne bestemmer seg for å kjempe for det hun ser på som en stor urett, men møter sterk motbør både hos sykehusledelsen og hos kollegaer.

Elisabeth (Paprika Steen) er Mariannes rake motsetning på mange vis. Mens Marianne både har mann, barn, barnebarn og en gammel mor å ta vare på, er Elisabeth en karrierekvinne som har gitt avkall på familie og et privatliv. Elisabeth har et forhold til en gift overlege, men etter å ha møtt hjertepasienten Henrik, begynner hun å stille spørsmål ved hvordan hun lever livet sitt.

Første episode
Marianne blir bedt om å se til en kvinnelig pasient som føler seg dårlig etter at Elisabeth har utskrevet henne. Kvinnen er kortpustet og kvalm. Marianne mistenker at hun har hjerteproblemer og bestemmer at hun skal ligge over natten til observasjon.

På hjemmefronten er det kaotisk. Datteren kommer hjem med barnebarnet og forteller at mannen har vært utro. Mariannes mor viser stadige tegn på demens, og blir mer og mer avhengig av datteren.

Elisabeth får inn en mannlig pasient med luftambulanse og legeteamet setter igang kriseberedskap under antagelse om at han har fått et hjerteinfarkt. Dette stemmer ikke. Da Marianne konfronterer Elisabeth med hvorfor hun behandlet den kvinnelige pasienten annerledes enn den mannlige, blir Elisabeth svar skyldig.

Dramaserien er i tre deler og er en samproduksjon mellom SVT, NRK og DR.
Svensk dramaserie (2008)
Produsert av SVT, i samarbeid med NRK og DR
Regi: Erik Lejonberg
Manus: Anders Weideman
I rollene: Solveig Ternström (Marianne), Paprika Steen (Elisabeth), Loa Falkman (Björn), Johan H:son Kjellgren (Jan Hammar), Jakob Eklund (Henrik), Ellen Nyman (Sanna), Christian Wennberg (Micke), m.fl.
Pressekontakt: Sidsel Aarsnes Linden, 909 55 364/23 04 98 41
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900