Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 23. september 2012 kl 20.05 Nordisk villmark

Dansk villmark


Danmark er en temperert oase som knytter Nordsjøen med Det baltiske hav. Den varme Golfstrømmen skaper et økosystem som er sjeldent så langt mot nord.

Det fins et stort artsmangfold i det lille landet; fra kalkstein på øya Møn, vandrende sanddyner langs veskysten av Jylland, til de gamle eikeskogene helt nord.

Hjorten er typisk for Danmark. De gresser i bøkeskogene og feller sine gevir sent om vinteren, føder kalver om våren og parrer seg hver høst. Denne syklusen har vart i årtusener.

Langs kysten svømmer nisene mellom den lune Nordsjøen og det kalde vannet mot øst.

Om serien
Serien om vår egen villmark er den første som tar for seg de nordiske landområdene under ett, og viser den fantastiske naturen og de mange dyreartene i sitt rette element.

Skandinavia har verdens største villmark som fortsatt er intakt. Her lever et stort mangfold av pattedyr, og lengst nord kan vi se spor etter hvordan jordkloden er blitt formet. Ild, is og snø har dannet landskapet, og gjør det fortsatt.

Hvert program i den seksdelte serien tar for seg ett land og konsentrerer seg om ett pattedyr. Først ut er Island, der polarreven har bodd i uminnelige tider. Den kom til vulkanøya på egne ben, og har bodd der mye lenger enn menneskene.

Tysk produksjon fra NDR
Distribusjon: Parthenon Entertainment Ltd./ HIT
Orginaltittel: Wild Nordic
Episode 4:6 Denmark
Kontaktadresse for presse presse@nrk.no, tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900