Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 17. juli 2009 kl 20.10 Fiendar av fornufta

Profesjonsstrid på helsemarkedet

Den britiske vitenskapsmannen Richard Dawkins kaster et kritisk blikk på healing, homeopati, varme hender, gammel indisk medisin, krystall-terapi, kinesiologi og kiropraktisk behandling. (Foto: RDF Int.)
Den britiske vitenskapsmannen Richard Dawkins kaster et kritisk blikk på healing, homeopati, varme hender, gammel indisk medisin, krystall-terapi, kinesiologi og kiropraktisk behandling. (Foto: RDF Int.)
Den britiske vitenskapsmannen Richard Dawkins avslutter miniserien "Fiendar av fornufta", der medisin og vitenskap vurderes opp mot tro og overtro i helsespørsmål.

Den britiske naturvitenskapsmannen Richard Dawkins går i miniserien imot det han kaller "epidemien av irrasjonell og overtroisk tankegang som skygger for lyset av sann opplysning og vitenskapelig etterprøving".

Det irrasjonelle helsevesen
I sendingen tar Dawkins for seg fenomener som varme hender, healing og homeopati. Allerede i utgangspunktet gir han disse behandlingsformene en samlebetegnelse – "det irrasjonelle helsevesen".

Vi overstrømmes av alternative behandlingsmetoder som går tvert imot anerkjente vitenskapelige prinsipper, framholder Dawkins. Måten dette markedet er i ferd med å ete seg inn på den vitenskapsbaserte medisinens områder, er ikke mindre enn en trussel mot den nasjonale helse, mener han.

Forhistorisk vedisk medisin fra India gjør sitt inntog, og Dawkins påpeker at denne form for kur stammer tilbake fra lenge før bakteriene ble oppdaget. I programmet ber han verdens ledende talsmann for vedisk medisin, Deepak Chopra, om å framlegge bevis for at "åndelig" helbredelse er reell.

Kongelig homeopatisk hospital
Dawkins besøker videre Royal Homeopathic Hospital i London som er finansiert med skattepenger. Han legger seg inn på hospitalet og gjennomgår krystall-terapi, kinesiologi og kiropraktisk behandling – og konkluderer med at disse metodene blir motsagt av vitenskapelige funn.

Britisk dokumentar i to deler (2008)
Originaltittel: The Enemies of Reason
Produsert av: RDF International
Kontaktperson i Programinformasjon: Hilde Ljøen,
TV-seere bes kontakte Publikumservice, tlf 815 65 900 info@nrk.no