Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 11. januar 2004 kl 21.15 Dok1: Grønn strøm

Grønn framtid?

„Grønn
„Grønn" strøm – Middelgrunden vindpark utenfor København. (Foto: Bytecasting AS)
Spørsmålene om framtidens energiformer står i kø. I en norsk dokumentar ser vi på vindmølleparker i Norge, Danmark og USA. Norske og utenlandske filosofer og forfattere deltar i programmet.

I "Dok1" ser vi på hvordan "grønn" strøm fra for eksempel vindkraft kan være med å forme et nytt energisamfunn. Jostein Gaarder som har tatt opp klimaspørsmålet i sin tenkning og sitt forfatterskap, medvirker i programmet.

Alle snakker om været
Nyhetsbildet har i de senere år i økende grad fokusert på flommer og ekstremt vær. Men er fenomenet menneskeskapt eller er det naturgitte forhold som forårsaker mer varme og ustabilt vær? Er klimaendringene vi nå ser et uttrykk for at vi har mistet grepet om utviklingen i forhold til miljøet? Hvordan vil i så fall nye energikilder innvirke på miljøet og på vår livskvalitet?

Dokumentaren belyser ulike holdninger til klimaspørsmålet og hvordan de påvirker våre valg av energikilder.

Programmet er sendt tidligere.

Innkjøpt norsk program
Regi: Geir Haugsdal
Produksjon: Bytecasting AS
Kontaktpersoner: Geir Haugsdal, tlf. 90568122
haugsdal@bytecasting.com
geir@regin.no
Kontaktperson i programinnkjøp: Gunilla Gaarder, tlf. 23 04 93 64
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57