Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 10. august 1999 kl 20.35 Folkets århundre: Nedfall

Folkets århundre: Nedfall (ttv)


NRK2 tirsdag 10. august kl 20.35
Folkets århundre (11:26)
Nedfall

Terrorbalanse og kald krig

Atombombene over Hiroshima og Nagasaki satte det endelig punktum for den store krigen. Men samtidig våknet verdens folk til en ny redsel: Den globale kjernefysiske trusel.
De alliertes tilsynelatende forbrødring ved krigsslutt i 1945 ble snart avløst av dyp splittelse mellom det kommunistiske øst og det kapitalistiske vest. Den kalde krigen var i gang, men ble holdt under en slags kontroll ved hjelp av terrorbalanse: Hvis du ødelegger oss med kjernefysiske våpen, vil vi ødelegge deg med tilsvarende!
Samtidig viste det seg at den nye kjernefysiske teknologien kunne brukes også til fredelige formål. Forskerne pekte på det faktum at atomkraftverk kunne gi oss energi i praktisk talt ubegrenset mengde. Denne påstanden ble raskt imøtegått av andre lærde, som mente at denne lek med ilden var altfor risikofylt.
Igjen sto politikerne i vest overfor sterke motsetninger: Man var enten sterkt for eller mot utbygging av kjernefysisk kraft. I mer autoritært styrte land var dette ikke noe politisk problem. Man feide alle motforestillinger under teppet og bygde et ønsket antall atomreaktorer.

Om serien
Serien er en kronologisk og tematisk kavalkade over vår nære fortid og den tiden vi lever i. Produksjonen er en av BBCs mest påkostede gjennom tidene. Forskere og reportere har gravd i film- og fjernsynsarkiver og historisk stoff over hele verden. Noe av dette stoffet er aldri tidligere publisert. Hver av de 26 delene tar utgangspunkt i en bestemt dato heftet til viktige begivenheter opp gjennom tiårene.
BBC har brukt fire år på å produsere de 26 delene. Leder av prosjektet har vært Peter Pagnamenta, en av BBCs mest erfarne produsenter. BBC har også hatt mye god produksjonshjelp fra sin samarbeidspartner WGBH, den amerikanske public servicestasjonen i Boston.
En meget lang rekke innflytelsesrike personer og vanlige mennesker er intervjuet om historiske hendelser. De norske kommentarene i serien blir lest av Ole Christian Lagesen.

NRK2 mandag kl 20.05
Tidligere sendt NRK1 16.11.98

Bilder (via Scanpix/Internett)
1. Nevadaørkenen ble amerikanernes viktigste prøvefelt for sine kjernefysiske våpen.

2. Sheldon Jones, amerikansk infanterist, forteller om sine opplevelser fra den kalde krigen

Britisk dokumentarserie i 26 deler
Produsert av BBC i samarbeid med WGBH
Originaltittel: People\'s Century
Pressekontakt: Dokumentar- og innkjøpsred., tlf. 23 04 93 64