Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 5. desember 2000 kl 22.00 Brennpunkt: HVPU - en løsning for alle.

Brennpunkt: HVPU - en løsning for alle.


NRK1 tirsdag 5. desember kl 22.00
Brennpunkt

HVPU-reformen - ti år etter

HVPU-reformen har gitt mange psykisk utviklingshemmede et bedre liv i egne leiligheter. Men for mange ble livet utenfor de store sentralinstitusjonene bare verre. Brennpunkt har fulgt autistene Ottar og Lasse i den daglige kampen mot isolasjon, sløvende medisinforbruk og manglende dagtilbud. Hvor går vi nå, ti år etter HVPU- reformen?

Autisme er et av de vanskeligste syndromer et barn kan ha. Barna er svært ressurskrevende og svært forskjellige. Med HVPU-reformen satte man som mål at den enkelte kommune selv skulle håndtere sine psykisk utviklingshemmede. Klarer virkelig hver enkelt kommune å skaffe fagfolk og spesialsy tilbud til den enkelte bruker? Har vi satt ambisjonene for høyt? I halvparten av Norges kommuner fødes det én autist hvert 30. år.

Uten dagtilbud
Lasse er 28 år og autist. Han har i snart tre år vært uten dagtilbud utenfor boligen, og har i denne tiden oppholdt seg i sin lille leilighet. Leiligheten minner om en ventecelle. Han har revet ned soveromsgardinene en rekke ganger og vinduet er derfor blitt malt svart. Lasse får svømme en gang i uken, men da må det leies en hel svømmehall. Dette må han, etter normaliseringsprinsippet, betale for selv. I mai 2000 begynte bydelen å bygge opp et dagtilbud for ham alene, men det er store vansker med å finne fagfolk til stillingen. Lasse bor i det området som kanskje har best faglig dekning i landet, allikevel er løsningene vanskelig å finne. Kunne Lasse fått det bedre om han bodde i en større enhet med flere tilbud på samme sted?

Sløvet av medikamenter
Ottar er 32 år og er også autist. Hans mor ønsket at kommunen skulle bygge en bolig til ham på hennes tomt, men slik ble det ikke. Han endte opp i en aleneleilighet med små muligheter for aktivisering. Ottar ligger ofte på sofaen så sløvet ned av medikamenter at det er vanskelig å få kontakt med ham. Medikamentene han går på gir en mengde bivikirkninger. Han blir blant annet svært trett og får blødninger i tannkjøttet.

Etter reformen skulle de utviklingshemmede bruke den lokale legen på lik linje med andre borgere, ofte allmennpraktikere med liten forutsetning for å vurdere psykiatrisk medisinering eller behandling. Ottar blir lagt inn på en psykiatrisk avdeling og medisineringen blir lagt om, men hvilke livsmuligheter er det han våkner til?

NRK1 tirsdag kl 22.00

Redaktør Alf R. Jacobsen, tlf: 23 04 90 92
Brennpunkt- redaksjonen, tlf: 23 04 90 00
nrk.no/brennpunkt
Pressekontakt Inger Larsen, tlf:23 04 74 83 (inger.larsen@nrk.no)

Bilde
Etter HVPU- reformen fikk mange psykisk utviklingshemmede et bedre liv i egne leiligheter. Men for mange ble livet utenfor institusjonene bare verre (Videoprint)