Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 12. mai 2013 kl 22.30 Kvinne 2013: De gode hjelperne

Hjelper norske kvinner


I dag finnes det praktisk talt ingen norske kvinner som jobber som hushjelp. De fleste studerer eller jobber etter at grunnskolen er ferdig.

Og når de stifter familie, skaffer noen seg en au pair for å få hverdagen til å gå opp. Au pairen passer barna, lager mat og rengjør huset.

Drømmen er en annen
23 år gamle Jackylene G. Boncodin har kommet til Norge fra Filippinene for å jobbe som au pair. Hun er utdannet sykepleier, men sjansen for å få arbeid i hjemlandet er liten. Drømmen hennes er å få jobb på sykehjem og bli boende i Norge etter at au pair-kontrakten går ut.

Andre utfordringer enn før
Administrerende direktør i Viken Skog, Ragnhild Borchgrevink, er helt avhengig av jobben Jacky gjør for familien hennes. Hun mener at selv om husarbeidet er enklere i våre dager enn det var for 100 år siden, så kjørte man ikke barna på fotballtrening. Derfor mener hun at summen av arbeidsoppgavene ikke har endret seg mye selv om de er annerledes innrettet enn de var før.

Startet allerede som unge
I denne dokumentaren møter vi også norske kvinner som alle reiste ut i ung alder for å jobbe som tjenestepiker. Vi blir kjent med 95 år gamle Olfrid Marø fra Haugesund og tidligere husmorvikar Gunhild Flesseberg fra Skjeberg.

Oppgavene til Jacky fra Filippinene er kanskje ikke så ulike de Olfrid og Gunhild hadde da de var på hennes alder. Mye har skjedd de siste 100 år, men barn må fremdeles passes, mat lages og hus vaskes.

Om serien
For å markere 100-årsjubileet for kvinners stemmerett i Norge har fire kvinnelige programskapere laget hver sin unike dokumentar.

I løpet av programmene presenteres ulike perspektiv på kvinner og politisk makt, arbeidsliv, morsrolle og selvbilde.

Norsk dokumentar fra 2012
Produsert av NRK dokumentar og samfunn.
Ansvarlig produsent: Gry Kårstad.
Presseansvarlig: Aesha Ullah, tlf: 23 04 93 75 / mobil: 414 14 653.
Tv-seere bes kontakte NRKs Publikumsservice, tlf: 815 65 900.