Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 2. august 2004 kl 22.00 Dok1: Det multinasjonale selskap

Jorda A/S

Storkonsernene gjennomsyrer alle deler og lag av samfunnslivet. (Foto: Big Picture Media Corp.)
Storkonsernene gjennomsyrer alle deler og lag av samfunnslivet. (Foto: Big Picture Media Corp.)
I dagens samfunn har multinasjonale selskap enorm innflytelse og makt. Mange av konsernene har en omsetning som er større enn fattige lands BNP. Hvilke følger får det for samfunnsutviklingen?

Multinasjonale selskaper konkurrerer om eierskap over landområder, naturressurser og mennesklig arbeidskraft. Kampen om rettigheter og innflytelse foregår over hele verden, både på land og til havs. I kraft av sin størrelse og betydning for verdensøkonomien har de multinasjonale stor mulighet for å sette makt bak kravene. Mange land og stater har tatt til orde for å regulere selskapenes innflytelse, men lar det seg gjøre?

Et offentlig gode
Det finnes storkonserner som eier hele byer, som har patent på planter, på dyr, på DNA – ja, til og med på sangen "Happy Birthday For You".

Men om storkonsernene skulle komme til å eie alt, hvem skal da forsvare et offentlig gode, spør folkene bak dokumentarserien om de multinasjonale selskapene.

Mer om serien
I vår tid er storkonsernene blitt til institusjoner med en like dominerende plass i samfunnet som kirken, monarkiet eller kommunistpartiet hadde i andre tider – de gjennomsyrer alle deler og lag av samfunnslivet. Mange av selskapene det snakkes om i dokumentaren har vært involvert i å kaste demokratier over bord hvis det har øket mulighetene for større profitt.

Konserner eier hele byer, de har patent på planter, på dyr, på DNA – ja, til og med på sangen "Happy Birthday To You"!
Men om storkonsernene skulle komme til å eie alt, hvem skal da forsvare et offentlig gode?

I tre sendinger i Dok1 kommende mandager blir storkonsernene gått nærmere i sømmene.
Bak dokumentaren står den kanadiske jusprofessoren Joel Bakan. Sammen sammen med de kanadiske filmskaperne Mark Achbar og Jennifer Abbott hadde han suksess med boka The Corporation. Med seg i filmen har de folk som Michael Moore (Farenheit 9/11), Naomi Klein (No Logo), lingvist-aktivisten Noam Chomsky og Milton Friedman, amerikansk nobelprisvinner i økonomi.

The Corporation går nå på kinoer i USA og Kanada og ble belønnet med publikumsprisen for dokumentarfilm på Sundance Film Festival.

Kanadisk dokumentar i tre deler (2003)
Originaltittel: The Corporation
Produksjon: Big Picture Media Corp.
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57