Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 23. januar 2001 kl 19.30 Ut i naturen: Magasin

Sjørøyas kjærlighetsliv

Unike undervannsbilder av sjørøyas kjærlighetsliv er ett av innslagene i årets første Ut i naturen-magasin. Opptakene er gjort av Svein Tore Nilsen i Storvannet ved Alta, og viser sjørøya i praktfull gytedrakt. Et innslag med elg og mus står også på kveldens program.

Det som er helt spesielt med opptakene av sjørøya, er at vi får se at hannfisken ikke bare er opptatt av å vokte hunnfisken for å få spredd sin melke over rognen. Han er vel så opptatt av å saumfare området for rogn som ikke blir dekket til umiddelbart etter gytingen. Dette snapper nemlig hannfisken opp og spiser! Det er jo mye næring i rognen.

Mus og elg
Når elgkalven er tung, blir det mye mus. Det har forskerne funnet ut. Hvorfor det er slik, belyses i Trond Bergs reportasje om elg og mus.
Det er undersøkelser fra Hedmark, Aust-Agder og Vestfold som tydelig viser at de årene vekten på elgkalvene er høy, blir det mer klatremus. Og de som måtte tro at elgen har gått fra å være vegetarianer til å bli smågnager-eter, tar helt feil. Begge artene er fortsatt spesialiserte planteetere. Men at dette likevel har med tilgang på føde å gjøre, skal vi vise i denne magasinutgaven.

Som alltid har seerne bidratt med interessante og underholdende egne opptak med naturopplevelser. Dessuten får du riktig svar på seerkonkurransen, samt nye vinnersjanser.

Naturprogram fra NRK Hedmark
Programledere: Kari Toft og Trond Berg
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 2304984(anne.marie.astad@nrk.no)

Bilde
Den vakre sjørøya har også et helt spesielt kjærlighetsliv. (Foto: Svein Tore Nilsen)