Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 27. oktober 1999 kl 22.00 Økotrim

Økotrim


NRK1 onsdag 27. oktober kl 22.00
Økotrim (7:8)

Oppdatert melding!

Hvordan unngå arveavgift?Økotrim setter i kveld blant annet fokus på hvordan man kan unngå arveavgift og formueskatt når to generasjoner skal kjøpe hus sammen. Vi får også høre at foreldre kan gå i flere feller når de skal hjelpe sine barn med bolig.

Økotrim har besøkt en familie i Ålesund, der moren leier en sokkelleilighet i datterens enebolig. Moren har betalt forhåndsleie for 16 år. Datteren slipper dermed å betale arveavgift, og moren slipper å betale formuesskatt. Denne saken, som tydelig viser at det er viktigere med livsdisposisjoner enn dødsdisposisjoner, har også betydning for kårhustanken.
Studierektor ved Bedriftsøkonomisk institutt, Dag Jørgen Hveem kommenterer saken.

Unngå to dokumentavgifter!
Hvordan kan foreldre best hjelpe sine barn når de skal etablere seg med bolig? Det kan gjøres på flere måter, men her er det mange feller å gå i. Dersom foreldrene f.eks. kjøper en selveierleilighet til sitt barn i eget navn, risikerer barnet ved overtakelse å måtte betale dokumentavgift til staten enda en gang. Dag Jørgen Hveem forteller hvordan man kan styre unna fellene.

Co-shopping - kooperativ netthandel
Nå er også samvirketanken overført til nettet. I Sverige har dette vært en realitet i et halvt år, og nå følger Norge etter med kontorer og handelsnettsteder.
En co-shop er en medlemsbasert nettbutikk der samvirketanken er det sentrale. Grunntanken er at man ved å kjøpe en vare sammen med flere andre kan oppnå stor rabatt.

Selvskyldnerkausjonist
I den 7. delen av Økodramaet er det Brit (Frøydis Armand) som legger ut om sine økonomiske bekymringer, mens hun får stelt håret hos frisørdame Erna (Anne Marie Ottersen).
Sønnen hennes, Even, har kausjonert for kameratens billån. Even arver senere penger av en tante. Når kameraten misligholder lånet, trekker banken automatisk arvepengene fra Evens konto. Hvordan kan en selvskyldnerkausjonist unngå å komme i en slik situasjon? Dag Jørgen Hveem har svaret.
En lovendring er på trappene som sier at kreditor må ta rettslige skritt mot debitor før han kan gå til kausjonisten. Se ellers dekningslovens paragraf 3-1.

NRK1 onsdag kl 22.00

Bilde (Via Scanpix/Internett)
Tydelig bekymret forteller Brit (Frøydis Armand) Erna (Anne Marie Ottersen) om at sønnen som kausjonist for en kamerat, har tap hele arven sin.
Egenprodusert økonomiprogram
Redaktør og programleder: Steinar Mediaas, tlf. 23042553
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23 04 81 23